Fijne zomervakantie!

Het team van het Hoeksch Lyceum wenst iedereen een fijne vakantie!

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van de Hoeksche School, telefoonnummer:  078-295999

Op maandag 21 augustus beginnen de nieuwe brugklassers met een introductiedag. De leerlingen van de andere leerjaren hebben dan nog geen les.

Dinsdag 22 augustus starten we de eerste mentorlessen voor alle leerlingen uit de 2e t/m 6e klassen.
Leerjaar 2 en 3: 2e en 3e lesuur
Leerjaar 4 t/m 6: 4e en 5e lesuur
vwo 3: 14.30 uur

Woensdag 23 augustus zullen alle lessen weer starten volgens rooster.
Vanaf vrijdag 18 augustus zullen de roosters weer zichtbaar zijn in Somtoday en Zermelo.

Fijne vakantie, rust goed uit en tot 21 of 22 augustus!