Debattraining op Hoeksch Lyceum

Op 1 februari vond op het Hoeksch Lyceum een debatwedstrijd plaats voor de leerlingen van 4 havo in het kader van spreekvaardigheid. Aan de hand van tien prikkelende en actuele stellingen gingen de leerlingen in teams met elkaar de strijd aan. Alle leden van een team kwamen aan het woord en verdedigden met overgave hun standpunt. Stellingen als “Smartphones moeten verboden worden op basis- en middelbare scholen”, “Bibliotheken zijn overbodig geworden” of “Het verspreiden van fakenews moet strafbaar worden” leverden een uiterst interessant debat op. De leerlingen werden beoordeeld op hun argumentatie (relevantie, onderbouwing, originaliteit en weerlegging), presentatie, strategie en teamwork.

Naast docenten Nederlands en de rector van het Hoeksch Lyceum, zat ook wethouder A. van der Wulp in de jury. Met ruim 20 jaar ervaring als raadslid kent hij als geen ander het klappen van de zweep. De wethouder genoot zichtbaar en zou het liefst de leerlingen direct met raad en daad hebben bijgestaan. “Heel mooi om de jongeren zo bezig te zien”, sprak hij. Met verhitte gezichten verlieten de leerlingen uiteindelijk de zaal. Het woord nemen voor een grote groep en jury vonden ze reuze spannend. Er zaten enkele geboren debaters bij. Daar zou de politiek best z’n handen aan vol kunnen krijgen!