Luxe verzuim en leerplicht

 

 

Bij de start van dit schooljaar zijn er veel meldingen binnengekomen van luxe verzuim bij Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). Om te voorkomen dat u problemen krijgt met luxe verzuim, leggen we uit wat luxe verzuim is.

Wat is luxe verzuim?
Hiervan spreken we als ouders, zonder toestemming, hun kinderen buiten de schoolvakanties om meenemen op vakantie of een gezinsuitje.

Voorkom problemen
Extra verlof is alleen toegestaan als een kind toestemming krijgt van de schooldirecteur of van LVS om afwezig te zijn onder schooltijd. De directeur moet zich bij het geven van extra verlof houden aan de leerplichtregels. Via deze LINK leest u onze folder over wanneer extra verlof is toegestaan.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof verleend:

  • Familiebezoek in het buitenland;
  • Goedkope tickets in het laagseizoen;
  • Omdat de tickets al gekocht zijn, of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
  • Verlof voor een kind omdat de andere kinderen al vrij zijn;
  • Eerder vertrek of latere terugkomst vanwege verkeersdrukte;
  • Verjaardagen;
  • Sabbatical;
  • Wereldreis;
  • Roosterproblematiek/personeelsgebrek op het werk.

Alleen als u, door uw werk, in een schooljaar niet twee weken aaneengesloten op vakantie kan als gezin, kunt u een vrijstelling voor extra vakantiedagen buiten de schoolvakantie aanvragen. Dit kan nooit in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Seizoensgebonden beroepen zoals in toeristische bedrijfstakken of in de agrarische sector, vallen hier onder.
ZZP-ers dienen hun vakantie te boeken in de schoolvakanties. Wij adviseren u om altijd eerst te zorgen dat u toestemming krijgt voor extra verlof voordat u uw boekingen doet.

Let op; mocht u onbedoeld te laat terugkeren van vakantie, dan zal de schooldirecteur of LVS u vagen om bewijsstukken van bijvoorbeeld ziekte van een gezinslid of oorspronkelijke tickets. Zorg dus dat u deze bewaart.

Als een kind een eerste keer, één dag afwezig is, gaat LVS in gesprek met de ouders. Gaat het om twee dagen of meer, of betreft het een tweede melding? Dan wordt er door de LVS-consulent proces-verbaal opgemaakt. Dit leidt tot strafvervolging en vaak tot een boete, opgelegd door het Openbaar Ministerie. Scholen zijn wettelijk verplicht om schoolverzuim bij ons te melden.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via info@dgjzhz.nl of via telefoonnummer 078-7708500. Ook kunt u een bericht sturen via facebook of instagram.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten geeft informatie en advies over leerrecht, vrijstelling, extra verlof, schoolverzuim en kwalificatieplicht