Veel coronaregels zijn veranderd op 18 februari 2022. Ook heeft het kabinet aangekondigd dat ze per 25 februari de coronamaatregelen verder willen versoepelen.

Via onderstaande link zijn alle actuele coronamaatregelen te lezen voor iedereen die naar school gaat:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs

 

 

 

Brief rector 26-01-2022:

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

In deze brief worden de huidige quarantaineregels aangegeven en alle verdere maatregelen die wij
moeten treffen om het onderwijs zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. De situatie is uiterst
complex en onvoorspelbaar. Vaak hebben wij te maken met overmacht. De opvangcapaciteit voor
uitgevallen lessen is zeer beperkt.

Uitgangspunten:
– Veilige lessen voor leerlingen en personeel.
– Zoveel mogelijk lessen.
– Roosters met zo min mogelijk tussenuren.

Met name dit laatste punt zal in de bovenbouw door de clusters vrijwel niet te realiseren zijn. Bij
individuele problematische roosters is dan ook het verzoek contact op te nemen met de teamleider.

Quarantaineregels
• Geen quarantaine bij coronabesmetting in de klas.
• Leerlingen in het VO die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar  school.
• Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
• Voor alle leerlingen en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin boven de 17 jaar in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als deze test negatief is, kan de leerling naar school. Personen die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad, hoeven geen zelftest te doen. Let op: voor werknemers in essentiële beroepen (zoals onderwijspersoneel) gelden soepelere quarantaineregels.

Basisregels binnen school
• Wij volgen de looproutes in de gang.
• Leerlingen en onderwijspersoneel dragen mondkapjes in de gang.
• Tussen volwassenen en tot volwassenen wordt 1,5 meter afstand gehouden.
• De basisregels voor hygiëne worden nageleefd: was je handen; hoest en nies in je elleboog; schud geen handen; raak je gezicht zo min mogelijk aan.

Regels voor het lesrooster
• De klassen die deze week in quarantaine zitten verwachten we donderdag weer op school.
• Lessen vinden zoveel mogelijk op school plaats.
• Controleer dagelijks de wijzigingen.
• Bij uitval van docent, maar mogelijkheid tot een online les, wordt de les op school gegeven onder leiding van een surveillant, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
• Indien er meerdere tussenuren ontstaan en er aan het einde van de dag slechts een of twee lesuren overblijven, gaan de onderbouwleerlingen naar huis en volgen de overgebleven lessen online. In het rooster staan de laatste lessen dan op “online” i.p.v. een lokaal. Let op: bij toetsen op deze uren blijft de leerling op school.
• Wanneer op een lesdag slechts één lesuur overblijft, volgt de leerling de les online thuis. Dit is voor leerling en docent duidelijk te zien in het rooster (in plaats van een lokaal staat dan “online” genoteerd). Staat voor dit lesuur een toets dan verschuift die toets naar de eerstvolgende les van het betreffende vak op school.
• Bovenbouwleerlingen nemen bij meerdere uren lesuitval en veel tussenuren contact op met
de teamleider.

Het is duidelijk dat de situatie verre van eenvoudig is. De school – docenten, organisatie,
roostermakers – doet haar uiterste best om de onderwijskwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen.
Helaas hebben we vrijwel dagelijks te maken met onvoorziene omstandigheden.

Wij vragen om ieders begrip. Mochten er onduidelijkheden zijn, vragen of problemen, vriendelijk
verzoek contact op te nemen met mentor of teamleider.

Samen blijven wij proberen het beste ervan te maken. Let goed op elkaar en blijf gezond!

.Met vriendelijke groet,
mede namens het personeel,
mw. R.M. Valkenborg,
rector Hoeksch Lyceum

brief rector 26 januari 2022 update

Brief update corona 5 jan. 2022

Gebruikersovereenkomst laptop dec 2021

Brief rector Corona 19 december 2021

Eerdere berichtgevingen omtrent Covid-19:

Vanaf maandag 29 november zijn er aanvullende richtlijnen:

  • Mondkapjes zijn verplicht. Uitsluitend gezeten op de stoel in lokaal, studieruimte of aula mag het mondkapje af.
  • Iedereen volgt de aangebrachte looproutes. Er is éénrichtingsverkeer in de gangen en op de trappen.

Net zoals in het basisonderwijs krijgen ook in het voortgezet onderwijs leerlingen en medewerkers het advies om zichzelf twee keer per week te testen op het coronavirus. Scholen ontvangen hiervoor de zelftesten. Personen die volledig zijn ingeënt tegen COVID-19 zijn uitgezonderd van de regel. Je bent beschermd tegen COVID-19 als:

·        Je minstens twee weken geleden een tweede prik hebt gehad van Pfizer, Moderna of AstraZeneca
·        Je minstens twee weken geleden één prik hebt gehad met bovenstaande vaccins én je een herstelbewijs hebt.
·        Je minstens vier weken geleden geprikt bent met het Janssen-vaccin.
·        Je in het afgelopen half jaar bent hersteld van COVID-19.

Leerlingen en medewerkers blijven thuis als zij (milde) coronagerelateerde klachten hebben of als een huisgenoot positief test op corona. Die regels gelden zowel voor gevaccineerden als ongevaccineerden.

Voor niet- en deels geprikten geldt één extra regel: als zij in nauw contact stonden met iemand die later positief testte, gaan zij ook in quarantaine. Dus ook als die persoon geen huisgenoot is.

 

 

Brief rector ‘situatie Corona’ 24 november 2021