Op onze school zijn we duidelijk over vuurwerk

November en december….de maanden waarin veel ouders zich weer zorgen maken om het gebruik van vuurwerk door hun kind.

Op school is het duidelijk: volgens ons verwijderingsprotocol is het bezit en gebruik van alle vuurwerk in en rond school verboden en zal bestraft worden. Ook indien het vuurwerk in de zogenaamde F1 categorie valt (vuurwerk dat het hele jaar door te krijgen is en ook het hele jaar afgestoken mag worden). Voor al onze leerlingen moet de school en het schoolplein immers een veilige plek zijn.
Indien wij vuurwerk aantreffen bij leerlingen zullen wij hiervan altijd melding doen bij de politie. De politie voert de komende tijd ook controles uit binnen onze school.

Deze informatie is ook naar alle leerlingen gecommuniceerd.

Voor u als ouder kunnen we onderstaande tips geven: