Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

De groei van het Hoeksch Lyceum vraagt om meer ondersteuning op het organisatorische vlak. Om die reden hebben wij het managementteam uitgebreid met een teamleider interne organisatie. Dit heeft geleid tot een interne verschuiving en het aantrekken van een nieuwe teamleider havo (3e, 4e en 5e leerjaar). Wij bedanken de heer Legierse voor de inspirerende en kundige wijze waarop hij samen met zijn team het havo heeft aangestuurd en zijn trots op het havo zoals dat er nu op het Hoeksch Lyceum staat. Wij zijn blij met de komst van de heer Van der Meer, in wie wij een waardige opvolger denken te hebben gevonden.

Beide teamleiders richten graag het woord tot u/jullie.

Met vriendelijke groet,
mevr. drs. R.M. Valkenborg
rector

Beste ouders en leerlingen,

Op het Hoeksch Lyceum wordt met ingang van 1 november de schoolleiding uitgebreid met een teamleider interne organisatie. Deze teamleider zal zich onder andere bezighouden met kwaliteitszorg, facilitaire zaken, personeel, financiën en de interne processen ten gunste van het primaire proces: het onderwijs.

Gezien mijn achtergrond en interesses kan ik deze kans niet voorbij laten gaan en geef ik met enige weemoed na acht jaar de leiding van de havo-afdeling over aan de heer Van der Meer, wetende dat deze in goede handen is. Voor de begeleiding van uw zoon of dochter heeft bovenstaande geen directe gevolgen. De gemaakte afspraken blijven gewoon van kracht en de mentor zal uw zoon of dochter op dezelfde manier blijven begeleiden.

Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de fijne contacten en plezierige samenwerking binnen de havo-afdeling de afgelopen jaren en hoop dit in de toekomst, vanuit een ander takenpakket, op dezelfde wijze voort te kunnen zetten.

dhr. drs. P. Legierse

.

Met ingang van 1 november neem ik het teamleiderschap van de heer Legierse over. Ik kijk erg uit om samen verder te bouwen aan het goede werk dat hij en zijn team hebben neergezet. Een aantal keer ben ik al op school geweest en de eerste indrukken waren erg positief. Een mooie ambitieuze school met een prettige sfeer.

Ik ben geboren en getogen in de Hoeksche Waard. Na ruim tien jaar in Utrecht en Rotterdam te hebben gewoond zijn mijn vrouw en ik vijf jaar geleden weer in de Hoeksche Waard komen wonen. Samen hebben we twee jongens van één en drie jaar oud. Ik heb politieke geschiedenis in Utrecht en Nijmegen gestudeerd en daarna heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid geschiedenis behaald. Afgelopen vijf jaar ben ik afdelingsconrector 2 en 3 havo geweest op een school in Rotterdam-Oost. In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met mijn gezin, lees ik boeken of sport ik.

De komende periode staat in het teken van kennis maken en ontmoeten. Hier zie ik erg naar uit, dus hopelijk tot snel! Via l.vandermeer@hoekschlyceum.nl kunt u mij bereiken.

dhr. L.H. van der Meer MA