Vanaf 25 oktober biedt onze school de mogelijkheid aan om ziekmeldingen en meldingen om medische redenen, online via SOM te melden. Onder dit bericht staat een handleiding waarin beschreven staat hoe dit werkt. Deze handleiding is een complete handleiding voor het gebruik van SOM voor ouders.

De handleiding beschrijft de werking van SOM in de webversie. De meeste van de beschreven toepassingen werken op vrijwel dezelfde wijze in de app, alleen is de app wat beperkter.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over SOM of deze nieuwe toepassing, dan kunt u contact opnemen via somtoday@hoekschlyceum.nl.

Handleiding Somtoday