De informatieavond voor ouders van leerlingen uit de klassen 3 vwo en 6 vwo vond plaats op woensdag 15 september.
Via onderstaande link kunt u de gepresenteerde PPT van deze avond nogmaals bekijken:

Ouderavond Klas 3 vwo MEET

Ouderavond Klas 6 vwo MEET