Op onze school werken we met twee ouderportalen: Somtoday en WIS.

Aan het einde van het vorig schooljaar is onze school overgestapt op een nieuw leerlingvolgsysteem: Somtoday. Een ingrijpende verandering waarbij veel werk verzet moest worden.

Somtoday
Aan het begin van het schooljaar hebben alle ouders en leerlingen een ouderaccount ontvangen om gebruik te kunnen maken van Somtoday. Dit werkt inmiddels goed en ouders en leerlingen maken hier volop gebruik van.

WIS
Ons communicatiesysteem WIS is gekoppeld aan Somtoday. Ouders hebben ook voor het programma WIS een account nodig om in het ouderportaal van WIS te kunnen komen. In dit ouderportaal zijn alle verstuurde brieven en facturen terug te vinden, evenals de instellingen voor de privacygegevens. Door technische problemen konden we dit ouderaccount nog steeds niet uitgeven.

Inmiddels is het zover dat WIS de ouderaccounts kan gaan verstrekken. Als alles volgens schema verloopt zal WIS begin volgende week alle ouders van een nieuw ouderaccount voorzien. Ouders ontvangen deze informatie dan per e-mail.

Om dit goed voor te bereiden is het noodzakelijk dat het ouderportaal, op dit moment in gebruik bij de ouders vanaf de 2e klassen, één dag buiten werking wordt gesteld. Vrijdagmiddag 17 september zal het ouderportaal weer toegankelijk zijn voor deze ouders.