Onderstaande brieven zijn afgelopen week verstuurd naar ouders:

Brief maatregelen en zelftesten ouders en leerlingen

Brief start schooljaar 2e tm 6e 21-22
In deze brief treft u informatie aan over de start van het nieuwe schooljaar.