Het tweede leerjaar (dakpanklassen, havo en vwo) heeft vanaf dit schooljaar een nieuwe teamleider. Op buitengewoon consciëntieuze wijze heeft de heer Booy zijn leerlingen altijd met zorg en warmte omringd. Zorg en ondersteuning zijn de heer Booy zeker toevertrouwd. Komend jaar zal dan ook daar zijn expertise ingezet worden. Het Hoeksch Lyceum is trots en dankbaar voor wat de heer Booy als teamleider met de leerlingen heeft bereikt. Zijn inbreng was voor de gehele school van grote waarde. Wij verwelkomen mevr. H. Haers als nieuwe teamleider. In haar zal het tweede leerjaar opnieuw een toegewijde teamleider vinden.

Zowel de heer Booy als mevrouw Haers willen graag nog een woordje tot u richten.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met ingang van dit schooljaar, 2021-2022, zal ik niet meer werkzaam zijn als teamleider op het Hoeksch Lyceum. Ik heb deze functie 10 jaar lang met veel inzet en plezier vervuld. De tijd is gekomen om iets meer afstand en wat meer rust te gaan nemen. Ik blijf gelukkig nog wel verbonden aan de school. Komend jaar zal ik 3 dagen per week andere taken vervullen binnen het Hoeksch.

Ik wil graag langs deze weg iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking.

Met het volste vertrouwen draag ik het stokje over aan mevrouw H. Haers.

 

Dankjewel beste collega!

Sinds 1 augustus ben ik gestart op het Hoeksch Lyceum als teamleider 2e klassen mavo/havo t/m vwo en docent Beeldende Vorming. Ik ben Hielke Haers, 31 jaar oud en woon in Rotterdam samen met mijn man en twee kinderen. Hiervoor ben ik werkzaam geweest op het Laurens Lyceum in Rotterdam en vervulde ik de rol van leerjaarcoördinator klas 1 en 2 havo en vwo, ook gaf ik les in het vak tekenen. Op deze school mocht ik voor het eerst proeven aan het teamleiderschap, want voor beide leerjaren ben ik teamleider ad interim geweest. Deze rol heb ik met veel passie en enthousiasme opgepakt, maar het werd tijd voor een nieuwe uitdaging! En deze uitdaging heb ik gevonden op het Hoeksch Lyceum. Met veel plezier heb ik de afgelopen dagen al kennis mogen maken met de verschillende collega’s van het Hoeksch, en aanstaande dinsdag 31 augustus zal ik alle tweede klas leerlingen verwelkomen tijdens het introductiemoment met de mentor. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking!

Met vriendelijke groet,

dhr. J. Booy, mevr. H. Haers, mevr. drs. R.M. Valkenborg