Informatie voor examenkandidaten: zie blok ‘Alles over je eindexamen‘ op de homepage van deze website
                 Verstuurde brieven examenkandidaten:
brief teamleiders, hervatten reguliere lessen examenkandidaten 19-1-2021
– brief teamleiders, hervatten reguliere lessen examenkandidaten 15-1-2021
– bijlage (regels)

Brief rector, volledige opening HL en zelftesten, 27 mei 2021:

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Er zijn opnieuw een aantal veranderingen die wij graag met u/jullie delen en willen toelichten. Ditmaal betreft het de volledige opening van de school en het aanbieden van zelftesten aan leerlingen.

Om met de zelftesten te beginnen: die zijn deze week bij ons bezorgd. In de bijlage zijn de officiële brief van de overheid (aangepast voor het Hoeksch Lyceum) en een instructieflyer te vinden. Vriendelijk verzoek deze informatie goed te bestuderen. De brief is gericht aan de ouders of verzorgers, maar wij gaan ervan uit dat de informatie in het gezin samen bestudeerd wordt. Op dit moment worden zelftesten al risicogericht ingezet op school. Het personeel test ook preventief. Om zo veilig mogelijk alle leerlingen weer binnen onze school te kunnen ontvangen, is het van groot belang dat het preventief testen ook 2 x per week door de leerlingen thuis gebeurt. Zo voorkomen wij besmettingen tussen leerlingen onderling, leerlingen en personeel en natuurlijk ook van de mensen thuis. Allemaal uiterst belangrijk.

Het is dan ook in het belang van de gezondheid van ons allen dat wij in samenspraak met de MR (personeelsgeleding, leerlinggeleding en oudergeleding) besloten hebben om niet op 31 mei, maar op 7 juni weer volledig open te gaan. Meer collega’s hebben dan hun eerste prik ontvangen, landelijk zijn we een paar miljoen vaccinaties verder en alle leerlingen beschikken over zelftesten. Zo hopen wij het risico tot een minimum te beperken. Daarnaast is het ook om organisatorische redenen noodzakelijk. Volgende week zijn we klaar met het eerste tijdvak van de centrale eindexamens. Dan kunnen we alle lokalen weer in gereedheid brengen en aanpassen aan de veiligheidseisen.

Wij hebben ervoor gekozen om bij de herstart van het volledig fysieke onderwijs het huidige 40-minuten rooster te handhaven. Leerlingen die thuis in quarantaine zitten volgen de lessen nog steeds online op de voor dit schooljaar gebruikelijke tijdstippen. Bovendien kunnen de al opgestarte bijlessen en begeleidingsprojecten, evenals de nog extra in te zetten ondersteuning voor een aantal leerlingen, gewoon in de middag blijven plaatsvinden. Voor de toetsweek en de herkansingsdagen geldt een apart rooster om ervoor te zorgen dat leerlingen ruim voldoende tijd hebben om de toets te maken.

Bij het nemen van beslissingen zullen altijd alle belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dat heeft tot gevolg dat bepaalde keuzes niet door iedereen met evenveel instemming ontvangen zullen worden. Wij zijn van mening dat wij met bovenstaande besluiten het belang van zoveel mogelijk mensen gediend hebben.

Graag maken wij er met onze leerlingen nog 6 mooie schoolweken van.

Met warme groet, mede namens al het personeel,

mevr. drs. R.M. Valkenborg,
rector

Informatie GGD 27-5-2021

 

Poster-zelftesten-vo

Brief rector, volledige opening HL – Zelftesten 27 mei 2021

Brief rector, update 9 maart 2021

Brief directie, situatie na de vakantie 19-2-2021

Brief rector, update 4 februari 2021

Brief rector, toetsing 25-1-2021

Brief rector, update lessen in coronatijd 13-1-2021

Brief rector, informatie eerste twee schoolweken januari, 17-12-2020

Brief bestuur Hoeksche School sluiting tot 18 januari 15-12-2020

Brief rector, lockdown wk 51 15-12-2020

Brief bestuur Hoeksche School: mondkapjesplicht 27-11-2020

Brief rector, update 18-11-2020 

Open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt en afkomstig van onderwijsbonden, federatie van onderwijsvakorganisaties, LAKS en VO-raad:
Open_brief_onderwijs_28-10-2020

Brief Hoeksche School mondkapjes op school 1-1–2020
Brief start streamen lessen Hoeksch Lyceum 10-9-2020

Voorkom verspreiding van het virus (op scholen)

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:

  • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
  • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.
  • Als iemand in het huishouden positief is getestop COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen.
  • Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
  • Kom je terug uit een COVID-19-risicogebied, dan moet je 10 dagen in quarantaine.  Voor kinderen t/m 12 jaar geldt hiervoor een uitzondering. Informatie hierover vind je op rijksoverheid.nl.
  • Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs