Als school zijn we actief in het samenwerkingsverband aansluiting VO-HO Rotterdam. Dit samenwerkingsverband heeft als doel om voor leerlingen de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te verbeteren.

Verschillende docenten van onze school participeren in de werkgroepen van dit samenwerkingsverband, de werkgroep vaardigheden is één van de werkgroepen. In de werkgroep vaardigheden is er een vaardighedenraamwerk dat nu nog in de ontwikkelfase zit en naar verwachting na de zomer met een definitief raamwerk komt met bijbehorende vaardighedenlijn.

Klik op onderstaande link om het artikel van de website ‘aansluiting-voho010.nl’, waarin onze school ook wordt benoemd als één van de drie pilotscholen, te kunnen lezen.

Mei. Vo-docent en werkgroepleden aan het woord: Laat leerlingen bewust worden van doorlopende leerlijnen | Aansluiting vo-hbo Rotterdam (aansluiting-voho010.nl)