Onderstaande brief is op maandag 19 april verstuurd naar ouders en leerlingen uit de examenklassen:

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  

Al jaren bieden wij met veel plezier een gala aan voor onze eindexamenleerlingen. Inmiddels is dit een echte traditie geworden, waar leerlingen, ouders en docenten veel plezier aan beleven. Helaas moeten wij meedelen dat ook dit jaar geen gala zal worden georganiseerd. De regels omtrent Covid-19 maken het jammer genoeg onmogelijk om het feest te organiseren. We betreuren deze beslissing en hopen op jullie begrip.  

Hopelijk kunnen we de diploma-uitreiking dit schooljaar ook weer zodanig organiseren dat het gemis van het eindexamengala enigszins verzacht wordt. Lange tijd geleden is voor een gala gekozen als feestelijk alternatief voor een kolderdag. Deze keuze is heel bewust gemaakt; het kolderen is vaak alleen leuk voor een kleine groep leerlingen, terwijl de impact voor de rest van de school groot is. Een kolderdag zorgt voor heel veel onrust op school en vaak ook voor schade aan het gebouw of aan persoonlijke bezittingen.  

Gezien de situatie rondom de Covid-pandemie willen wij benadrukken dat het afgelasten van het gala niet inhoudt dat een ‘spontane’ kolderdag dit jaar wel wordt toegestaan. Dergelijke acties kunnen niet op een verantwoorde manier worden georganiseerd en zullen dus ook niet worden geaccepteerd. Daarnaast is er op dit moment een toetsweek gaande tot na de meivakantie. Op geen enkele manier mag deze afname van toetsen verstoord worden. Dit zou grote gevolgen hebben voor de leerlingen die al weken bezig zijn met de voorbereidingen. Het blijft bovendien belangrijk dat de leerlingen zichzelf in acht nemen, vijf dagen na de laatste lesdag start immers het Centraal Examen. Als er besmettingen zijn op de drie dagen voor Hemelvaart heeft dat direct consequenties voor het CE dat op maandag 17 mei start.  

Tegen leerlingen die kolderactiviteiten uitvoeren zal worden opgetreden, waarbij uitsluiting van de diploma-uitreiking tot één van de mogelijkheden behoort. De schoolleiding zou dit zeer spijtig vinden. Wij rekenen op het gezond verstand van onze leerlingen en op steun van u als  ouder(s)/verzorger(s). Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet
directie Hoeksch Lyceum