Groep 8 leerlingen winnen JBL-box

Op woensdag 31 maart kregen Festen (De Tandem), Finn (De Zevensprong), Fleur (De Hoeksteen), Noah (Sabina van Egmond), Lisa (De Leeuwenhartschool) en Rozemarijn (De Willibrordusschool) op het Hoeksch Lyceum een mooie JBL-box uitgereikt door de heer Dekens (teamleider brugklassen) en de heer Kalkman.
De leerlingen hadden deelgenomen aan de prijsvraag die was uitgeschreven tijdens de webinars. Volgens de jury hadden de leerlingen uit groep 8 prachtig verwoord wie ze zijn en waarom ze voor het Hoeksch Lyceum hebben gekozen. Belangrijke zaken die onder andere in de antwoorden naar voren kwamen waren: de positieve uitstraling van de docenten, het mooie gebouw, de tweejarige brugperiode, het goede onderwijs en de veilige sfeer.

We wensen de prijswinnaars veel plezier met hun prijs!