Voorlichting buitenlandreizen

In november van volgend schooljaar hopen wij weer met de voorexamenleerlingen op buitenlandreis te kunnen gaan. De reisweek staat gepland in de week van 1 november. We verwachten dat we tegen die tijd weer op een veilige manier met elkaar op reis kunnen.

Dit jaar bieden wij alle informatie over de buitenlandreizen digitaal aan. Ouders zijn per brief al geinformeerd over de reizen die wij organiseren en onder welke reisvoorwaarden we deze reizen mogelijk maken. Een uitgebreide uitleg van de verschillende reizen presenteren we via ingesproken presentaties. Deze presentaties zijn d.m.v. onderstaande link in te zien.

Lees en bekijk deze informatie s.v.p. goed, zodat men na inschrijving niet voor verrassingen komt te staan. 

De leerlingen krijgen het inschrijfformulier met onze voorwaarden ook op papier uitgereikt in de les. Wij verzoeken vriendelijk dit formulier in te vullen, te ondertekenen en door de leerling te laten inleveren in ruimte 200. Leerlingen die langer afwezig zijn, mogen het formulier ook digitaal inleveren via onderstaand mailadres. De inschrijving start vanaf 10 maart en loopt tot en met 17 maart. Inschrijvingen voor of na deze inschrijfperiode worden niet in behandeling genomen.

De leerlingen van het gymnasium gaan volgend schooljaar in een andere periode op reis naar Rome. Deze reis is gekoppeld aan het gymnasiumprogramma. Deze leerlingen ontvangen op een ander moment de informatie over de inschrijving van deze reis.

Leerlingen die nu in 2 mavo/havo zitten en volgend jaar wellicht doorstromen naar 3 mavo, kunnen zich ook al inschrijven voor een reis. Dit betekent niet dat de wisseling van opleiding al definitief is. We reserveren alleen alvast een plek voor deze leerlingen. Mocht een leerling toch op de havo blijven, dan komt de inschrijving voor de reis automatisch te vervallen.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot de reizen, dan kan contact opgenomen worden met mevrouw Weeda: s.weeda@hoekschlyceum.nl

Algemene informatie buitenlandreizen Hoeksch Lyceum:

Voorlichting Londenreis 2021-2022:

 

Inschrijfformulier buitenlandreis 2021-2022