Informatie voor examenkandidaten: zie blok ‘Alles over je eindexamen‘ op de homepage van deze website
                 Verstuurde brieven examenkandidaten:
brief teamleiders, hervatten reguliere lessen examenkandidaten 19-1-2021
– brief teamleiders, hervatten reguliere lessen examenkandidaten 15-1-2021
– bijlage (regels voor lessen op school, en les op afstand)

Brief directie, situatie na de vakantie (19-2-2021):

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

De voorjaarsvakantie breekt aan. Wat hebben we deze vrije dagen verdiend! Allemaal kunnen wij, leerlingen, ouders, personeel, een week met minder verplichtingen en meer vrije tijd goed gebruiken om even bij te tanken. En dan? Over een heropening van de scholen op 1 maart is het besluit nog niet gevallen. We dienen ons hier echter wel op voor te bereiden. Vandaar deze brief met informatie.

We kunnen ons voorstellen dat de hoeveelheid informatie soms vermoeiend is. Wellicht ontbreekt net het antwoord op een vraag die bij u/jullie leeft. Mentoren en teamleiders zijn altijd bereid om duidelijkheid te verschaffen.
Het betekent in ieder geval onderwijs volgens de RIVM richtlijnen, dus met een onderlinge afstand van 1,5 meter.

 • Alle lessen staan voorlopig weer in het rooster inclusief de LO-lessen waar het blokuren betreft.
 • Alle leerjaren volgen het 40-minuten rooster voor alle lessen (pauze onderbouw na 2e en 5e uur, bovenbouw na 3e en 6e uur).
 • Leerlingen worden in twee groepen verdeeld (A en B). Slechts één groep is op school aanwezig tijdens een lesdag, de andere leerlingen volgen dezelfde lessen thuis online.
 • De groepsindeling is zodanig dat iedere groep onder veilige condities in het lokaal kan plaatsnemen. Zie bijlage voor de groepsindeling. De groepsindeling staat vast. Vooral in de bovenbouw zijn door de verschillende clustergroepen verschuivingen niet mogelijk.
 • De inrichting van de lokalen is aangepast.
 • De leerlingen wisselen van lokaal. Het aantal bewegingen door docenten blijft zo beperkt mogelijk.
 • Leerlingen gaan tijdens de les naar de wc i.p.v. tussen de lessen door. Dit om drukte in de toiletruimtes te voorkomen.
 • Tijdens de pauze kunnen leerlingen naar de aula of het schoolplein. Daar zal toezicht gehouden worden door surveillanten. Uiteraard ligt hier ook een stuk eigen verantwoordelijkheid van de leerling. De leerlingen mogen het schoolterrein gedurende de schooldag niet verlaten.
 • Kantine is gesloten. Er zijn wel frisdrankautomaten die na gebruik door de leerling gereinigd moeten worden.
 • Leerlingen uit de bovenbouw gaan bij tussenuren naar de aula , ruimte 100 of 200 om te werken. Ook hier zijn de werkplekken op 1,5 meter afstand ingericht. Lesuitval bij de onderbouw wordt zoveel mogelijk opgevangen.
 • Absenties worden genoteerd door de docent. Leerlingen die online de lessen volgen, loggen op tijd in en geven via de chat aan dat ze aanwezig zijn.
 • Op school zijn er duidelijke looproutes aangegeven en zullen er ook surveillanten aanwezig zijn om leerlingen hierop te wijzen. Er is éénrichtingsverkeer in de gangen en op de trappen. Een gedeelte wordt gebruikt om naar boven te lopen en het andere gedeelte om naar beneden te lopen.
 • Bij de start van de lesdag (het eerste lesuur) kunnen leerlingen vanaf 08.15 uur naar het lokaal.
 • Bij binnenkomst in het lokaal maken leerlingen hun handen en tafel schoon en bij vertrek doen zij dit weer. De benodigde spullen hiervoor zijn aanwezig in het lokaal.
 • Uitsluitend gezeten op de stoel in lokaal of studieruimte mag het mondkapje af.
 • We bewaren 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • De toetsen in de toetsweken voor de bovenbouw worden afgenomen in de gymzalen op veilige afstand volgens richtlijnen van het RIVM.
 • De geplande toetsen voor de bovenbouw gaan in ieder geval door. Het zijn noodzakelijke toetsen in aanloop naar SE’s dan wel CE.
 • De toetsen voor het derde leerjaar staan op het programma vanaf 11 maart. Ook deze toetsen nemen wij af onder zo veilig mogelijke omstandigheden om met name zicht te krijgen op de haalbaarheid van de profielkeuze en het examenprogramma.
 • Toetsen in de onderbouw, klas 1 en 2, vinden zoals eerder bericht, plaats in de lessen.

Als bijlage vindt u het uitgebreide protocol voor de leerlingen en personeel. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat we een veilige omgeving voor zowel de leerlingen als het personeel creëren. Dit kan door eenieder aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en het naleven van de richtlijnen. Mocht de situatie wijzigen, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk nieuwe informatie.

Tot slot attenderen wij u op het volgende. Leerlingen die behoren tot een risicogroep of leerlingen van wie gezinsleden behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.

We zien uit naar de herstart van de lessen op school!

Met vriendelijke groet,
directie Hoeksch Lyceum

Brief directie, situatie na de vakantie 19-2-2021

Brief rector, update 4 februari 2021

Brief rector, toetsing 25-1-2021

Brief rector, update lessen in coronatijd 13-1-2021

Brief rector, informatie eerste twee schoolweken januari, 17-12-2020

Brief bestuur Hoeksche School sluiting tot 18 januari 15-12-2020

Brief rector, lockdown wk 51 15-12-2020

Brief bestuur Hoeksche School: mondkapjesplicht 27-11-2020

Brief rector, update 18-11-2020 

Open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt en afkomstig van onderwijsbonden, federatie van onderwijsvakorganisaties, LAKS en VO-raad:
Open_brief_onderwijs_28-10-2020

Brief Hoeksche School mondkapjes op school 1-1–2020
Brief start streamen lessen Hoeksch Lyceum 10-9-2020

Voorkom verspreiding van het virus (op scholen)

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:

 • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getestop COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen.
 • Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
 • Kom je terug uit een COVID-19-risicogebied, dan moet je 10 dagen in quarantaine.  Voor kinderen t/m 12 jaar geldt hiervoor een uitzondering. Informatie hierover vind je op rijksoverheid.nl.
 • Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs