Regels voor de lessen op school en de online lessen 

 • Tijdens de pauze kunnen de leerlingen naar de aula of het schoolplein.
 • Kantine is gesloten. Er zijn wel frisdrankautomaten die na gebruik gereinigd moeten worden.
 • Leerlingen gaan bij tussenuren of lesuitval naar ruimte 100 of 200 om te werken. Ook hier zijn de werkplekken op 1,5 meter afstand gesitueerd.
 • Absenties worden genoteerd door de docent. Leerlingen die online de lessen volgen, loggen op tijd in en doen de camera aan.
 • Op school zijn er duidelijke looproutes aangegeven en zullen er ook surveillanten aanwezig zijn om leerlingen hierop te wijzen. Er is éénrichtingsverkeer in de gangen en op de trappen. Een gedeelte wordt gebruikt om naar boven te lopen en het andere gedeelte om naar beneden te lopen.
 • Bij de start van de lesdag (het eerste lesuur) kunnen leerlingen vanaf 08.15 uur naar het
 • Bij binnenkomst in het lokaal maken leerlingen hun handen en tafel schoon en bij vertrek doen zij dit weer. De benodigde spullen hiervoor zijn aanwezig in het lokaal.

Les op afstand

 • Iedere les start met een Google Meet voor de hele klas. De leerlingen moeten hierbij de camera aanzetten. Tijdens de les blijft er contact via Google Chat of Google Meet.
 • Aanwezigheid is verplicht en wordt bijgehouden in Magister. De ouders melden afwezigheid van hun kind via de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator houdt bij en mailt ouders en mentor bij opmerkelijke zaken.
 • Mentoren hebben wekelijks contact met alle mentorleerlingen in het mentoruur en zo nodig daarbuiten.
 • De stof wordt getoetst. Hierover berichten wij volgende week.

 Spelregels bij les op afstand

Welke afspraken hebben wij om de kwaliteit van de lessen zo goed mogelijk te laten zijn?

 • Start de dag als een gewone schooldag. Sta op tijd op en vergeet je ontbijt niet.
 • Log op tijd in bij Google meet. Kun je er niet bij zijn? Laat je ouders dit op tijd melden via de verzuimcoördinator
 • Zorg voor een rustige ruimte om in te werken. Let ook op de achtergrond: wat zien anderen van jou en je omgeving? Je kunt eventueel je achtergrond digitaal aanpassen.
 • Volg de instructie van de docent. Zet je camera aan! Dit is belangrijk voor de aanwezigheidsregistratie. Zet je microfoon op mute, indien je niets hoeft te zeggen. Steek bij een vraag digitaal je hand op of stel een vraag via de chat.
 • Focus op de online les. Zet bijvoorbeeld je smartphone op niet storen, totdat je eventueel de opdracht krijgt om hem te gebruiken. Eigenlijk net zoals in de klas. Zo laat je je niet afleiden door chat- en pushberichten en steek je meer op van de les.
 • Bewaar eten en drinken voor de pauzes, net zoals je dat gewend bent op school.
 • Praat alleen over de lesinhoud en ga respectvol met elkaar om. Ga niet uitgebreid via een ander platform chatten en verstoor de les niet onnodig. Tijdens de online lessen is het anti-pestprotocol gewoon van kracht.
 • Maak aantekeningen, net zoals in de klas. Het helpt je om je aandacht erbij te houden. Het luisteren naar een scherm is intensief. Het nalezen van je aantekeningen vergroot het leereffect.
 • Houd je ook tijdens de online les aan de afspraken die op school gelden. Denk hierbij aan het social media protocol.
 • Maak en deel geen opnames of foto’s. Het is wettelijk verboden om stiekem afbeeldingen en screenshots te maken van docenten en leerlingen en deze te delen op openbare sociale media. Het overtreden van deze regel zorgt voor zware sancties!
Vrijdag 15-1-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Vanaf volgende week dinsdag 19 januari hervatten we weer de reguliere lessen aan de eindexamenkandidaten. Echter, doordat er nu ook tussen leerlingen een onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden moet worden, is het niet mogelijk om alle leerlingen gelijktijdig op school te ontvangen.

Van 19 januari tot en met 5 februari ziet het onderwijs er voor de eindexamenleerlingen als volgt uit:

 • Alle lessen staan in het rooster .
 • Alle leerjaren volgen het 40-minuten rooster voor alle lessen.
 • De eindexamenleerlingen worden in twee groepen verdeeld (A en B). Zie bijlage voor de groepsindeling.
  Eén groep is op school aanwezig tijdens een lesdag, de andere groep volgt dezelfde lessen online. De lessen worden gestreamd. Dit betekent dat de lessen gevolgd kunnen worden, maar dat het geen online lessen zijn: de docent richt zich tijdens de les vooral op de leerlingen in de klas en zorgt ervoor dat de leerlingen online de lessen goed kunnen volgen.
 • De leerlingen houden zich aan de regels die gelden voor alle online lessen (zie bijlage).
 • De groepsindeling is door de roostermaker gemaakt om te zorgen dat er niet alsnog grote groepen ontstaan.
 • Grotere lesgroepen worden in grotere ruimtes ingeroosterd, zodat de afstand gewaarborgd kan blijven. Let op het rooster waar de les is ingedeeld, dit kan dus afwijken van wat je gewend bent.
 • Elke dag zijn er extra i-uren op het 8e en 9e uur geplaatst in het rooster. De leerling kan zich voor een i-uur inschrijven. Voor elk vak is minimaal één i-uur per week voor extra uitleg ingepland.

Schematisch: indeling groep op school

MA 18-1DI 19-1WO 20-1DO 21-1VR 22-1
SE

 

ABAB

 

  MA 25-1DI 26-1WO 27-1DO 28-1VR 29-1
ABABA

 

MA  1-1DI  2-2WO  3-2DO  4-2VR  5-2
BABAB

 

 • Alle data zoals in de jaarplanning zijn opgenomen blijven staan: kijk- en luistertoetsen, herkansingen 4 februari (alle examenleerlingen), inleveren PWS 5 februari (havo)

Op deze manier kunnen we de voorbereidingen op de school- en eindexamens, ondanks alle beperkingen, zo goed mogelijk laten verlopen en hopelijk kunnen we na 5 februari weer overgaan op het normale rooster en alle leerlingen ontvangen op school.
Met elkaar moeten we er voor zorgen dat we een veilige omgeving voor zowel de leerlingen als het personeel creëren. Dit kan door een ieder aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en het naleven van de richtlijnen.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze informatie dan kunt u zich wenden tot de mentor of teamleider.
dhr. S. Franken
drs. P.C.M. Legierse
dhr. E.J. Pegels MSc

Woensdag 13-1-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Zoals iedereen gisteren heeft kunnen vernemen wordt de lockdown die is ingegaan op 17 december vanaf 18 januari met drie weken verlengd. In deze verlenging blijven een aantal zaken onveranderd, maar er zijn er ook aanpassingen die wij wenselijk achten. De kwaliteit van ons onderwijs en het welbevinden van leerlingen en personeel hebben wij hierbij steeds voor ogen. Zoals wij al meerdere malen hebben aangegeven, kunnen wij in de online lessen niet hetzelfde bieden als in de fysieke lessen. Het blijft voorlopig water bij de wijn doen.

Hieronder zo overzichtelijk mogelijk onze punten van aandacht.

Alle leerlingen volgen online lessen van 40 minuten, uitgezonderd:

 • De eindexamenklassen. Deze lessen worden fysiek op school gegeven. Over de uitwerking van de 1,5 meter regel in de komende drie weken volgt z.s.m. extra informatie aan betrokkenen.
 • Kwetsbare leerlingen. Op uitnodiging van de COO’s volgen zij de online lessen onder toezicht op school.

De lessen aan de talentklassen stonden niet ingeroosterd. Dat blijft zo. Echter, de leerlingen krijgen wel opdrachten die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. De docent maakt hiervoor een afspraak in Magister met de leerlingen.

Les op afstand

 • Iedere les start met een Google Meet voor de hele klas. De leerlingen moeten hierbij de camera aanzetten. Tijdens de les blijft er contact via Google Chat of Google Meet.
 • Aanwezigheid is verplicht en wordt bijgehouden in Magister. De ouders melden afwezigheid van hun kind via de  verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator houdt dit bij en mailt ouders en mentor bij opmerkelijke zaken.
 • Mentoren hebben wekelijks contact met alle mentorleerlingen in het mentoruur en zo nodig daarbuiten.
 • De stof wordt getoetst. Hierover berichten wij volgende week.

Spelregels bij les op afstand
Welke afspraken hebben wij om de kwaliteit van de lessen zo goed mogelijk te laten zijn?

 • Start de dag als een gewone schooldag. Sta op tijd op en vergeet je ontbijt niet.
 • Log op tijd in bij Google Meet. Kun je er niet bij zijn? Laat je ouders dit op tijd melden via de verzuimcoördinator
 • Zorg voor een rustige ruimte om in te werken. Let ook op de achtergrond: wat zien anderen van jou en je omgeving? Je kunt eventueel je achtergrond digitaal aanpassen.
 • Volg de instructie van de docent. Zet je camera aan! Dit is belangrijk voor de aanwezigheidsregistratie. Zet je microfoon op mute indien je niets hoeft te zeggen. Steek bij een vraag digitaal je hand op of stel een vraag via de chat.
 • Focus op de online les. Zet bijvoorbeeld je smartphone op niet storen, totdat je eventueel de opdracht krijgt om hem te gebruiken. Eigenlijk net zoals in de klas. Zo laat je je niet afleiden door chat- en pushberichten en steek je meer op van de les.
 • Bewaar eten en drinken voor de pauzes, net zoals je dat gewend bent op school.
 • Praat alleen over de lesinhoud en ga respectvol met elkaar om. Ga niet uitgebreid via een ander platform chatten en verstoor de les niet onnodig. Tijdens de online lessen is het anti-pestprotocol gewoon van kracht.
 • Maak aantekeningen, net zoals in de klas. Het helpt je om je aandacht erbij te houden. Het luisteren naar een scherm is intensief. Het nalezen van je aantekeningen vergroot het leereffect.
 • Houd je ook tijdens de online les aan de afspraken die op school gelden. Denk hierbij aan het social media protocol.
 • Maak en deel geen opnames of foto’s. Het is wettelijk verboden om stiekem afbeeldingen en screenshots te maken van docenten en leerlingen en deze te delen op openbare sociale media. Het overtreden van deze regel zorgt voor zware sancties!

We kunnen niet anders dan samen het beste er van maken. Door de vaccinatie gloort er licht aan het einde van de tunnel, maar die tunnel is behoorlijk lang. Dit schooljaar blijft een jaar van aanpassingen. Zijn er zorgen of vragen, blijf daar dan niet mee lopen. Neem contact op met de mentor of teamleider. Samen lukt het beter dan alleen. We wensen iedereen de nodige energie toe om ook de komende weken weer goed aan de slag te gaan.

Met vriendelijke groet, mede namens al het personeel,
mevr. drs. R. M. Valkenborg, rector Hoeksch Lyceum

 

Donderdag 17-12-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en eindexamenleerlingen,

Zoals jullie hebben begrepen uit de overige berichtgeving gaat het fysieke onderwijs aan de eindexamenleerlingen na de kerstvakantie gewoon door. Vanaf 5 januari volgen jullie een 40 minuten rooster t/m vrijdag 8 januari. Het 40-minutenrooster zorgt ervoor dat er in de middag nog ruimte is voor extra uitleg in de vorm van i-uren als daar behoefte aan is.

De samen-examen trainingen worden in het weekend van 2 en 3 januari gegeven. Een ieder die één of meerdere trainingen volgt, heeft hierover woensdag 16 december bericht ontvangen.

Op 11 januari start de SE week. De toetsen worden afgenomen volgens de planning die al eerder is gepubliceerd en op de website is te vinden. De toetsen worden afgenomen in de gymzalen zodat we voldoende afstand kunnen houden.

De toetsen worden hetzelfde georganiseerd als de toetsweek eind vorig jaar. Er ligt op elke tafel een briefje met een naam en examennummer. Je hebt dus een vaste plek per toets. Leerlingen met een faciliteitenpas (niet vergeten mee te nemen!) en de leerlingen die gebruik maken van een laptop zitten altijd in zaal A. Zorg dat je niet te veel spullen meeneemt de zaal in. Mobieltjes moet je opbergen in je kluis, evenals horloges en iPods. De grafische rekenmachine mag alléén gebruikt worden voor het vak wiskunde A of wiskunde B. Je mag pas één uur na aanvang van de toets de zaal verlaten, ook al ben je eerder klaar met de toets.

Voor leerlingen die door ziekte of quarantaine toetsen missen is er de mogelijkheid het in te halen in de week van 25 januari t/m 29 januari het 7de t/m het 9de uur. Mocht dit niet lukken dan is er nog een mogelijkheid in de eerste week van de meivakantie. Wij hopen natuurlijk dat niemand hier gebruik van hoeft te maken.

Gisteren is bekend gemaakt dat het centraal eindexamen in mei op bepaalde onderdelen wordt aangepast (onder voorbehoud): Er komen twee tijdvakken waarin scholieren de eindexamens kunnen maken. Daardoor kunnen leerlingen toch alle examens maken als ze tijdens het eerste blok ziek zijn of in quarantaine moeten vanwege het coronavirus. Ook is er eventueel de mogelijkheid om examens naar het tweede blok te verplaatsen, zodat je meer voorbereidingstijd hebt. Bovendien krijg je een extra herkansing.

Het eerste examentijdvak is van maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni en het tweede is van maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni. De herkansingen vinden plaats van 6 juli t/m 9 juli.

Als er vanuit het ministerie hierover meer informatie wordt verstrekt dan informeren wij jullie natuurlijk direct.

Succes met het leren van de toetsen en tot in het nieuwe jaar,

dhr. S.P.L. Gijben,
examensecretaris

Donderdag 17-12-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

In een vrijwel lege school stel ik mijn laatste brief op aan u/ jullie allen in 2020. Wat een jaar! Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het Hoeksch Lyceum, dat geldt voor eenieder van ons. Elke leerling, elke ouder, elke medewerker heeft zijn eigen corona ervaringen, problemen om op te lossen, uitdagingen om aan te gaan. Zoveel mensen, zoveel gezichten met mondkapjes, wat speelt zich af in al die hoofden? Ieder zijn eigen verhaal. De laatste weken van december ben je daar meer mee bezig dan anders. In het onderwijs draait alles om groei. Eens te meer besef je hoe belangrijk saamhorigheid, wederzijds begrip, solidariteit en betrokkenheid zijn om te kunnen groeien. Wat zijn we zonder de ander? Met dat in het achterhoofd willen we ook het nieuwe jaar ingaan. Een jaar dat start in lockdown. Zoals aangekondigd hierbij de informatie voor de eerste twee schoolweken in januari. Voor de examenleerlingen volgt nog een aparte brief.

Tot 18 januari volgen alle leerlingen (behalve de eindexamenleerlingen) de lessen op afstand. De online lessen duren 40 minuten. Dat is korter dan een normale les op school, maar wel effectiever gebleken. De docenten geven niet  40 minuten lang instructie, maar dienen wel 40 minuten aanwezig te zijn in die les om vragen te beantwoorden en te begeleiden. De aanwezigheid van de leerlingen wordt geregistreerd. Wanneer wij ons zorgen maken over de aanwezigheid van de leerling nemen wij contact op.

De verschillende lessen worden zoveel mogelijk gegeven. Uitzondering vormen de LO-lessen en de talentlessen. Voor sommige vakken is er wel een alternatieve invulling. De studielessen gaan ook door en zijn het contactmoment van de mentor met de leerling.

Ook al zijn het dit keer, naar wij hopen, slechts twee weken, schroom niet met school contact op te nemen bij vragen of zorgen. We moeten het echt samen doen.

Mocht er sprake zijn van een positieve besmetting dan kan dit doorgegeven worden via info@hoekschlyceum.nl. Wij zorgen dan voor de verspreiding van de bekende informatiebrief.

Van harte hopen wij dat na deze lockdown het schoolleven snel normaliseert. Geen mondkapjes, geen vaste looprichting, maar wel weer mooi voorstellingen, excursies, reizen, feesten, de activiteiten die extra glans geven aan de middelbare schooltijd. We zullen nog even geduld moeten hebben. Voor nu wens ik iedereen mooie dagen toe en een goede jaarwisseling. Een jaar zonder vuurwerk, maar samen maken wij het licht!

Met warme decembergroet,
mevr. drs. R.M. Valkenborg,
rector

Dinsdag 15-12-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in ons land zijn in verband met de tweede Corona-lockdown helaas tot maandag 18 januari 2021 gesloten. Dat geldt dus ook voor de scholen van onze stichting. Wel zullen wij vanaf maandag 4 januari a.s. op al onze scholenafstandsonderwijs verzorgen. Enkele basisscholen en het Hoeksch Lyceum starten al met afstandsonderwijs met ingang van morgen (16 december). Het Actief College heeft al eerder met de ouders gecommuniceerd dat de school vanwege de verhuizing naar het nieuwe gebouw gesloten is.Voor leerlingen in de eindexamenklassen in het voortgezet onderwijs blijven de scholen open. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo. Nadere informatie ontvangt u via onze scholen.

Scholen dicht, wel noodopvang?
Net als in het voorjaar richten onze basisscholen samen met de kinderopvangorganisaties gezamenlijk een noodopvang in. De noodopvang is bedoeld voor kinderen waarvan één of beide ouders of verzorgers werken in een cruciaal beroep.Werkt slechts één van de twee ouders of verzorgers in een cruciaal beroep? Dan vragen we u om uw kind thuis op te vangen. Als dit echt niet lukt kunt u gebruik maken van de noodopvang. Neem hiervoor contact op met de basisschool of de kinderopvangorganisatie. De basisschool vangt uw kind dan op tijdens de reguliere lestijden en tijdens de tussenschoolse opvang.Daarnaast is er noodopvang beschikbaar voor kinderen uit kwetsbare thuissituaties. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw basisschool of kinderopvangorganisatie. Ook onze scholen voor voortgezet onderwijs kunnen een noodopvang instellen voor kinderen met een kwetsbare achtergrond.

Noodopvang buiten schooltijd en 0-4 jaar
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen kinderopvangorganisatie. Deze noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die al bij de organisaties ingeschreven zijn. Dit geldt ook voorouders in een cruciaal beroep. Het is wel mogelijk om uw kinderen alsnog bij de gewenste kinderopvangorganisatie in te schrijven.

De gastouderopvang blijft open. Hiervoor geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruikte maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Heeft u nog vragen?

 • Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school of bij de kinderopvangorganisatie waar uw kind wordt opgevangen. In de kerstvakantie ontvangt u mogelijk niet meteen een reactie, maar uiterlijk op 31 december.
  NB: de basisschool is in de kerstvakantie bereikbaar via e-mail.
 • Voor algemene informatie kunt terecht op de website van gemeente Hoeksche Waard:
  https:www.gemeentehw.nl informatie-coronavirus .
 • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente Hoeksche Waard. Zij zijn per mail bereikbaar op het adres teamopvoedenenoproeiengemeentehw.nl.
  Het team is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente:088-6473647. Als u belt wordt er een terugbelverzoek aangemaakt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Het zijn lastige en onzekere tijden voor iedereen. Vanaf deze plaats wil ik u een hart onder de riem steken. Laten we proberen elkaar zo goed mogelijk te steunen in deze moeilijke tijd. Ik hoop dat de omstandigheden snel veranderen

Met vriendelijke groet,
L.J. van Heeren,
Voorzitter college van bestuur

Dinsdag 15-12-2020 (brief lockdown week 51)

Gisteravond heeft iedereen in Nederland kennis kunnen nemen van de nieuwe harde lockdown maatregelen. In deze zakelijke mail beperken wij ons tot de afspraken voor deze laatste week.

Later deze week ontvangt u/ ontvangen jullie een mail met de richtlijnen voor de lockdown periode in januari.

Woensdag, donderdag en vrijdag volgen alle leerlingen ( dus ook de examenleerlingen) thuis online les. De lessen duren 40 minuten. De LO-lessen vervallen. Vrijdag eindigen de lessen het 4e uur. Het kerstprogramma voor het 5e uur zal geen doorgang vinden.

Om de lessen nu en in januari goed te kunnen volgen is het belangrijk dat de leerlingen al hun boeken thuis hebben. Gisteren hebben wij de leerlingen al gevraagd om zoveel mogelijk mee naar huis te nemen. We raden iedereen aan om vandaag de kluis leeg te maken, zodat alles thuis aanwezig is.

Net als voor de zomervakantie kunnen de leerlingen die thuis geen gebruik kunnen maken van een computer voor de periode van de lockdown een chromebook lenen van school. Het gaat hier echt om de uitzonderingen. Een extra device is natuurlijk prettig, maar aan die vraag kunnen wij niet voldoen. Neem voor het lenen van een chromebook contact op met P.Braas@hoekschlyceum.nl

Op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 uur en 15.00 uur kan een chromebook opgehaald worden bij de heer P. Braas na ondertekening van de leenovereenkomst.

Ook in de periode van de online lessen controleren wij de aanwezigheid van de leerlingen. Wij verzoeken dan ook bij ziekte dit op de gebruikelijke wijze door te geven aan de verzuimcoördinator.

Nadere berichtgeving volgt.

Dinsdag 8-12-2020

Gisteren hebben wij u een bericht gestuurd over de Covid-besmettingen in 5 vwo en dat wij deze week overgaan tot volledig online lessen voor deze klassen. Helaas ontvingen wij vandaag het bericht van drie besmettingen in 6 vwo.
Om een mogelijke verdere verspreiding in 6 vwo te voorkomen, hebben wij het besluit genomen om vanaf woensdag 9 december ook alle lessen van 6 vwo volledig online aan te bieden. Dit betekent dat er geen fysieke lessen op school aangeboden worden voor leerlingen uit 6 vwo. De overige klassen blijven wel gewoon les op school volgen. Wij zien onze 6 vwo-leerlingen graag dinsdag 15 december weer terug in ons gebouw.
Leerlingen uit de klassen van de besmettingen worden gezien als overig contact. Voor nu verzoeken wij u vriendelijk de u toegestuurde brief (bijlage) zorgvuldig te lezen en bij klachten de adviezen op te volgen. Uw kind hoeft niet in quarantaine te gaan, tenzij u persoonlijk bent geïnformeerd dat uw kind als nauw contact wordt gezien. Dit gaat buiten de school om. De GGD bepaalt samen met de positief geteste leerling wie een “nauw contact” is. Zij krijgen van de GGD of de positief geteste leerling zelf een andere brief opgestuurd.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind.

Maandag 7-12-2020

Al vanaf het begin van het schooljaar houden wij de Covid-besmettingen op onze school goed in de gaten. Het aantal besmettingen lijkt op onze school gelukkig vooralsnog mee te vallen. Een uitzondering hierop zijn de 5 vwo-groepen. Vanuit deze groepen ontvangen wij met enige regelmaat meldingen over positief geteste personen. Dit aantal is echter nog niet voldoende om van een zogenoemde clusterbesmetting te spreken. Daarnaast is de bron van de besmetting vaak niet volledig helder, al is de relatie met onze school een mogelijkheid waar we rekening mee houden. Om deze relatie uit te sluiten en een mogelijke verdere verspreiding in 5 vwo te voorkomen, hebben wij het besluit genomen om deze week (vanaf 8 december) alle lessen van 5 vwo volledig online aan te bieden.

Voor de overige klassen blijven de lessen wel gewoon op school aangeboden worden. Voor deze groepen is het aantal besmettingen veel lager en is een dergelijke maatregel niet noodzakelijk. Wel blijft het belangrijk dat alle leerlingen zich aan de RIVM-maatregelen blijven houden, zowel op school als daarbuiten.

Het leek ons goed om alle ouders en verzorgers van deze beslissing op de hoogte te brengen. Mocht u toch vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van uw zoon/dochter.

Vrijdag 27-11-2020

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje in openbare,
publieke ruimten vanaf 1 december a.s. in het hele land wettelijk verplicht. Ook in het onderwijs
(met uitzondering van de basisschool) moeten mensen een mondkapje gaan dragen. Dit is
opgenomen in de ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn
verwerkt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (COVID-19 wet).
Deze mondkapjesplicht is dus ook van toepassing op onze scholen voor voortgezet onderwijs: Actief
College en Hoeksch Lyceum.

Leerlingen, leraren en ander personeel, maar ook bezoekers, moeten vanaf 1 december a.s. een
mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les,
wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te
dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.
Gym, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de
mondkapjesplicht. Zingen tijdens de muziekles is niet toegestaan.

Een mondkapje is een voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de
mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere
ziektekiemen tegen te gaan. Het mondkapje hoeft niet van medische kwaliteit te zijn, maar dient wel
de mond en de neusgaten volledig te bedekken. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en
mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.
Leerlingen moeten zelf een mondkapje meenemen; de school verstrekt deze niet.

Uitzonderingen en handhaving
Personen met een verminderde arm- en handfunctie, die daardoor geen mondkapje op kunnen
zetten, of personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening,
kunnen worden uitgezonderd van de mondkapjesplicht, maar alleen wanneer zij dat bij de
schoolleiding aannemelijk kunnen maken

NB: Een verkoudheid wordt niet gezien als ziekte of beperking. Ook in die gevallen dient een
mondkapje gedragen te worden. Bij verkoudheidsklachten blijven medewerkers en leerlingen
overigens thuis en laten zich testen.

Het spreekt voor zich dat er geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor mensen die geen
mondkapje willen dragen, daar onze scholen zich dienen te houden aan de bestaande wet- en
regelgeving in ons land. Personen die weigeren een mondkapje op te doen kan zelfs de toegang tot
de school worden ontzegd. We gaan ervan uit dat een dergelijke, vervelende maatregel niet nodig zal
zijn.
Wel kan het voorkomen dat leerlingen of medewerkers vergeten het mondkapje op te zetten.
Aangezien we samen verantwoordelijk zijn voor een veilig schoolklimaat wordt van alle leerlingen en
medewerkers verwacht dat zij elkaar daar dan aan helpen herinneren. Het gaat immers om de
gezondheid van de hele schoolbevolking.

De ministeriële regeling m.b.t. de mondkapjesplicht is van tijdelijke aard. Zodra er geen medische
noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.
Met vriendelijke groet,
L.J. van Heeren
voorzitter college van bestuur

Woensdag 18 november 2020:

Beste ouders/verzorgers,
Hoog tijd om u weer eens bij te praten in dit bijzondere schooljaar. Laten we beginnen met de mooie zaken. De school is open en zowel leerlingen als personeel hebben het naar hun zin. Ook met mondkapjes op is dat waarneembaar, de focus komt op de ogen te liggen. We zijn inmiddels al een tijd gewend aan alle voorschriften en coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat we de instructies blijven waarnemen, veranderen wij van tijd tot tijd de kleurige aanwijzingen in het gebouw. De mondkapjes, er zijn prachtige exemplaren, vinden we niet fijn, maar vrijwel iedereen begrijpt waarom we ze dragen en doet zijn best om het niet te vergeten.Het leek er even op dat we mogelijk te maken kregen met een regionale lockdown, daar de Hoeksche Waard valt onder de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Voor nu is dat van de baan, maar mocht de situatie verslechteren zullen wij er wel rekening mee moeten houden. De omstandigheden hier op school vragen er echter geenszins om. Sinds de zomervakantie zijn er twaalf weken verstreken en hebben wij te maken gehad met een tiental op zichzelf staande besmettingen. Er is geen enkele clusterbesmetting geconstateerd.Er vallen gelukkig weinig lessen uit. Door vervangingen en online lessen kan het onderwijsproces gewoon doorgang vinden. Gemiddeld hebben we te maken met 10% van de leerlingen  die om quarantaine redenen of vanwege andere oorzaken thuis zijn. Iedereen doet zijn uiterste best om telkens weer een oplossing te vinden voor de ongemakken die hierdoor ontstaan. Tot nu toe lukt dat naar tevredenheid.Bij aanvang van dit schooljaar hebben we getracht om de groepsgrootte zoveel mogelijk te beperken. Met een gemiddelde van onder de 23 is dat aardig gelukt. Tevens hebben wij de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aangevraagd en toegekend gekregen. Door deze gelden weloverwogen in te zetten, verspreid over de leerjaren en rekening houdend met de verschillende behoeften, hebben wij er alle vertrouwen in dat we de leerlingen de begeleiding en aandacht kunnen geven die ze nodig hebben. Het voert te ver om hier alle ondersteuningsmaatregelen op te sommen.  Betrokkenen worden door mentor of teamleider op de hoogte gehouden.Zo roeien we gezamenlijk met de riemen die we hebben. Natuurlijk ziet het jaar er anders uit. Veel activiteiten kunnen dit jaar niet doorgaan. De huidige beperkingen leiden echter ook weer tot veel creatieve oplossingen. De zorg voor onze leerlingen en het contact met u als ouder of verzorger blijft voor ons cruciaal. Samen staan we sterk. Ook in deze tijd ben ik trots op de veerkracht en inzet van onze leerlingen. Dankbaar zijn we voor het begrip en de flexibiliteit van de ouders. Ook het personeel wil ik zeker niet vergeten. Bevlogen, betrokken, vol energie en opgewekt zie ik iedereen zich inspannen voor onze leerlingen. Ieder kind is dat meer dan waard. Schouders eronder, want er blijft zoveel om van te genieten!Met warme groet,mevr. R. Valkenborg, rector
Woensdag 28 oktober 2020:

Open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt en afkomstig van onderwijsbonden, federatie van onderwijsvakorganisaties, LAKS en VO-raad:
Open_brief_onderwijs_28_okt_2020

Donderdag 1 oktober 2020:

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School heeft besloten het dringende advies van de onderwijssector over het dragen van mondkapjes over te nemen. Ouders en leerlingen zijn geinformeerd d.m.v. onderstaande brief:

Brief Hoeksche School mondkapjes op school

—————————————–

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben.Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving.
Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.
Beslisboom 12 plus – BOinK_AJN_RIVM.pdf (1)

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met enige regelmaat krijgen we storingsmeldingen van Magister. Op dat moment kunnen de leerlingen thuis niet inloggen.
Vriendelijk verzoek het na een kwartiertje dan nogmaals te proberen.

Met vriendelijke groet,
directie Hoeksch Lyceum

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

We ontkomen er niet aan: ook dit schooljaar wordt in hoge mate beïnvloed door het coronavirus. Het was een prettige opstart van de lessen in een goed geventileerde school waarin alle RIVM maatregelen zijn doorgevoerd. Het personeel geniet van de aanwezigheid van de leerlingen en veruit de meeste leerlingen vinden het fijn om weer naar school te gaan. Tot nu toe zijn we nog niet geconfronteerd met besmettingsgevallen. Wel zijn er zowel leerlingen als docenten die in thuisquarantaine zitten in navolging van de richtlijnen. Voor het gemak voegen we de informatie weer toe aan deze mail.

Om ervoor te zorgen dat er geen achterstanden ontstaan bij de leerlingen die gedwongen thuis moeten blijven, starten wij maandag met het streamen van de lessen. De leerlingen kunnen dus online de lessen volgen via de link in Magister. Zij kunnen met vragen bij de docent terecht, maar het zal niet altijd mogelijk zijn voor de docent om die gedurende de les te beantwoorden. Dat gebeurt dan op een later tijdstip. We gaan er weer het beste van maken.

Wanneer er een leerling in de klas zit met verkoudheidsklachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting zal school de leerling naar huis sturen in afwachting van de testuitslag. Mocht er sprake zijn van een uitbraak binnen school dan wordt iedereen daarvan op de hoogte gebracht.  Wanneer wij allen onze verantwoordelijkheid nemen, alert blijven en bij twijfel thuis blijven, kunnen wij die situatie hopelijk voorkomen.

Laten we er alles aan doen om gezond te blijven, om onze omgeving gezond te houden en begrip te tonen voor de lastige dilemma’s en situaties. Ook voor het Hoeksch Lyceum geldt: “Alleen samen krijgen we corona onder controle”.

Bij voorbaat dank ik u/jullie allen voor uw/jullie begrip. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
namens al het personeel,
mevr. R.M. Valkenborg,
rector

Voorkom verspreiding van het virus (op scholen)

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:

 • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getestop COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen.
 • Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
 • Kom je terug uit een COVID-19-risicogebied, dan moet je 10 dagen in quarantaine.  Voor kinderen t/m 12 jaar geldt hiervoor een uitzondering. Informatie hierover vind je op rijksoverheid.nl.
 • Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs