Het Hoeksch Lyceum is op zoek naar één nieuw lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) en naar één nieuw lid voor de leerlinggeleding. Hiervoor zoeken wij een actieve, betrokken ouder en leerling.

In de MR zijn leerlingen, ouders/verzorgers, docenten, directie en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum te maken hebben worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR vergadert ongeveer 8x per jaar op de locatie Hoefsmid 1 te Oud-Beijerland.

Heeft u/ heb jij belangstelling en wilt u/jij meer informatie, dan kunt u/jij hiernaar vragen bij de voorzitter van de MR, dhr. Van Es.

Wilt u zich/jij je kandidaat stellen? Dan kunt u zich/jij je tot 15 oktober 2020 aanmelden bij één van onderstaande personeelsleden:

Dhr. Van Es, voorzitter MR (e-mail: h.vanes@hoekschlyceum.nl)
Mevr. Van Roessel, secretaris MR (e-mail: m.vanroessel@hoekschlyceum.nl).