Presentaties buitenlandreizen juni 2021

In de week van 28 juni t/m 2 juli 2021 gaan wij met een groot deel van de voorexamenleerlingen op buitenlandreis. Dit jaar bieden wij alle informatie over de buitenlandse reizen digitaal aan. Een uitgebreide uitleg van de verschillende reizen presenteren we via onderstaande ingesproken presentaties. Lees en bekijk deze informatie s.v.p. goed, zodat men na inschrijving niet voor verrassingen komt te staan. 

De leerlingen krijgen het inschrijfformulieren met onze voorwaarden ook op papier uitgereikt in de les. Wij verzoeken vriendelijk dit formulier in te vullen, te ondertekenen en door de leerling in te laten leveren in ruimte 200. Leerlingen die langer afwezig zijn mogen het formulier en het kopie van het ID ook digitaal inleveren via onderstaand mailadres. De inschrijving start vanaf 25 september en loopt tot en met 2 oktober. Inschrijvingen voor of na deze inschrijfperiode worden niet in behandeling genomen.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot de reizen, dan kan contact opgenomen worden met mevrouw Weeda: s.weeda@hoekschlyceum.nl

Algemene informatie buitenlandreizen Hoeksch Lyceum juni 2021:

Informatie per reis:

 

Excursieprotocol