Leerlingen, ouder dan 12 jaar, die teruggekeerd zijn uit een land met een oranje of rood reisadvies
dienen gedurende 10 dagen in thuisquarantaine te blijven. Dit is van belang om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Wij verzoeken de ouders om in voorkomende gevallen afspraken met de school te
maken over de wijze waarop deze leerlingen ‘afstandsonderwijs’ kunnen volgen, zodat eventuele
achterstanden worden voorkomen.

Poster rijksoverheid terugkomst uit land met oranje reisadvies