Op 13 juli worden alle boeken weer ingeleverd. VanDijk zal zorgen voor een correcte afhandeling van het inleveren.

  • Ouders en leerlingen ontvangen ruim voor de inleverdag het inleverformulier per post en via de mail, inclusief een duidelijk instructie.
  • Maak thuis alvast een pakket van jouw boeken door ze samen te binden met bijvoorbeeld een stevige elastiek of stop ze in een plastic zak en voeg het formulier zichtbaar toe.
  • Onderaan dit bericht staat het inleverrooster. Let op: het is echt noodzakelijk dat je je aan dit rooster houdt!
  • Let op de aangegeven looproutes bij het inleveren.
  • Je komt op de afgesproken roostertijd de inleverruimte in, de mederwerkers van VanDIjk zullen je aangeven waar je je pakket zelf neer kan leggen. Zodra jouw pakket is verwerkt ontvang je een mail waarin staat hoe jouw inlevering is verwerkt. Dit kan ongeveer drie dagen duren.

Rooster:

Boeken inleveren en uitreiking bevorderingsdocument 2020-07-13 v2

Let op! Eindexamenleerlingen en leerlingen die de school verlaten leveren dan ook meteen de kluissleutel in bij de conciërge (kamer 19).