Leerlingen ziek melden gaat op dezelfde wijze als voor de corona-crisis.

Als uw kind door ziekte niet kan deelnemen aan de (online-)lessen, verwachten we een telefoontje van de ouders tussen 08.00 en 09.00 uur naar onze verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator, mevr. Vermeer,  heeft een rechtstreeks nummer zodat u de ziekmelding meteen bij haar kan melden:
0186-728130