Beste ouder(s), verzorger(s), leerlingen,

De afgelopen weken zijn aan u en aan de leerlingen meerdere brieven verzonden. Deze brieven staan ook onder dit bericht.

Verstuurde brieven op zondag 15 maart 2020:
Coronavirus VO- sluiting school (brief van de Hoeksche School voor alle ouders)
Brief examenleerlingen – S.E.week M4 H5 V6 (brief Hoeksch Lyceum voor ouders en leerlingen van de examenklassen)
Brief ophalen boeken ivm sluiting school (brief Hoeksch Lyceum voor alle ouders en leerlingen)

Verstuurde brieven op dinsdag 17 maart 2020:
brief afname schoolexamens (leerlingen)

Verstuurde brieven op donderdag 19 maart 2020
brief update ouders eerste thuiswerkweek

Verstuurde brieven op dinsdag 24 maart 2020:
brief ouders en leerlingen inz. examens 24 maart 2020

Verstuurde brieven op donderdag 26 maart 2020:
brief rector inz. situatie rondom coronavirus en school

Verstuurde brieven op woensdag 1 april 2020:
brief scholen blijven langer dicht
brief schoolexamens (ouders) 1 april 2020
brief schoolexamens (leerlingen) 1 april 2020

Verstuurde brieven op donderdag 9 april 2020:
Brief ouders examenleerlingen inhalen en herkansen SE
met bijlagen:
Slaag-zak_regeling_voortgezet_onderwijs
Service document eindxamen

Verstuurde brieven op donderdag 16 april 2020:
brief ouders en leerlingen m.b.t. aanpassing PTA 3 mavo
brief ouders en leerlingen m.b.t. aanpassing PTA 4 havo
brief ouders en leerlingen m.b.t. aanpassing PTA 4 vwo
brief ouders en leerlingen m.b.t. aanpassing PTA 5 vwo

Verstuurde brieven op vrijdag 17 april 2020:
brief ouders en leerlingen m.b.t. huidige situatie onderwijs Hoeksch Lyceum

Verstuurde brieven op maandag 20 april 2020:
brief ouders m.b.t. aanpassing PTA 5 havo
brief ouders m.b.t. aanpassing PTA 4 mavo en 6 vwo

Verstuurde brieven op vrijdag 24 april 2020:
brief update ouders en leerlingen 24 april 2020

Verstuurde brieven op donderdag 7 mei 2020:
Brief update ouders en leerlingen 07 mei 2020

Verstuurde brieven op maandag 25 mei 2020:
brief 25 mei herstart

Verstuurde brieven op donderdag 28 mei 2020:
brief opening vanaf 2 juni
Corona protocol leerlingen
Plattegrond

Kijk voor veelgestelde vragen over het voortgezet onderwijs en het coronavirus op de website van de overheid