3e SE Week April 2020 (6-4-2020 tm 17-4-2020) v14 (1)

Update 10 apil 2020:

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

Op dit moment zijn we bezig met de afname van de SE-toetsen. Tot nu toe verloopt alles volgens
afspraak. De leerlingen houden zich aan de 1,5 meter afstand en de andere RIVM voorschriften. De
geplande practica hebben wij aangepast zodat ook hier de veiligheid optimaal gewaarborgd is.
Nu door het ministerie de nieuwe slaag/zakregeling bekend is gemaakt (zie bijlage), kunnen wij
jullie/u over de planning van het inhalen en herkansen van SE-toetsen informeren.
De docenten zetten uiterlijk 4 mei alle cijfers in Magister van de afgenomen schoolexamens.
Leerlingen die hun toets willen inzien kunnen dit op 6 mei doorgeven aan de docent.
De leerlingen die toetsen gemist hebben door ziekte of andere geldige redenen, krijgen de
gelegenheid deze toetsen in te halen van 6 t/m 8 mei (of indien nodig nog wat langer). Het rooster
hiervan volgt later. De cijfers staan dan uiterlijk maandag 11 mei in Magister.
De twee herkansingen volgens de normale PTA-regeling vinden plaats van 15 t/m 20 mei. In Magister
kunnen de leerlingen vanaf 4 mei de herkansingen opgeven: Eén herkansing van een toets uit
periode 2 en één herkansing van een toets uit het gehele schooljaar.
Het herexamen van het vak Maatschappijleer vindt plaats op maandag 25 mei.
Alle cijfers zullen uiteindelijk op 28 mei bekend zijn.
De leerlingen krijgen op 4 juni vanaf 10:00 telefonisch te horen of ze officieel geslaagd zijn.
Vanuit de overheid is vastgesteld dat leerlingen die op basis van deze schoolexamenresultaten
zouden zijn gezakt ofwel hun resultaten willen verbeteren, voor maximaal twee vakken een
resultaatverbeteringstoets (RV-toets) mogen maken. De RV-toets telt dan voor 50% mee voor het
uiteindelijke eindcijfer en het gemiddeld SE eindcijfer ook voor 50%.
We wachten nog op de richtlijnen van de overheid voor de invulling van deze RV-toetsen.
Hoewel nog niet alles glashelder is hopen wij toch d.m.v. deze brief duidelijkheid te hebben
verschaft.

Slaag-zak_regeling_voortgezet_onderwijs
Service document eindxamen
———————————————————————————————————————————

Update 1 april 2020:

Beste leerlingen,

De SE’s gaan weer verder op maandag 6 april en eindigen in principe 17 april. Het rooster is nauwelijks gewijzigd. Het nieuwe rooster staat op de website.

Let op! Door het coronavirus zijn er aanpassingen.

 • Toets BSM havo wordt nu een Praktische Opdracht, informatie volgt.
 • Toets Informatica havo wordt OP DEZELFDE TIJD nu online afgenomen, dus thuis.

Nog steeds geldt:

 • Ben je ziek of heb je ziekteverschijnselen dan kom je NIET naar school. Je meldt je af bij school. Je krijgt later nog voldoende gelegenheid om de toets in te halen. Pas als je 24 uur klachtenvrij bent mag je komen.
 • Controleer de dienstregeling van openbaar vervoer, let op evt. wijzigingen.
 • Houd afstand van elkaar als je op school bent, minimaal 1,5 meter. Geen samenscholing voor en na de toets. Na afloop ga je direct naar huis.
 • Controleer voor je naar school komt zaal en tijd.

Wat is veranderd:

 • Je gaat direct naar de gymzaal waar jouw toets is via de buiteningangen. De examennummers staan op de buitendeuren vermeld.
 • Een enkele SE zal in het SIC of lokaal worden afgenomen. Kijk dus goed op het rooster op de site. Jullie gaan via de normale ingang naar binnen.
 • Je hangt je jas op aan de stoel, je tas staat naast je tafel, mobiel staat uit en laat je met je horloge in je tas.
 • Neem zo min mogelijk spullen mee naar school.
 • De leerlingen met een faciliteitenpas/dyslectiekaart of die gebruik maken van een laptop gaan naar gymzaal A. Neem je faciliteitenpas/dyslectiekaart mee!

Wij wensen jullie veel succes met de voorbereidingen voor de SE- toetsen!

Rooster (onder voorbehoud):

3e SE Week April 2020 (6-4-2020 tm 17-4-2020) v14 (1)

—————————————————–

Beste leerling, ouder, verzorger,

Het is een uiterst verwarrende tijd waarin we regelmatig beslissingen hebben moeten bijstellen. Zoals u/jullie begrepen heeft/hebben gaat het Centraal Eindexamen niet door. Dit betekent dat de schoolexamens nu extra belangrijk zijn. De resultaten van de schoolexamens zullen bepalend zijn voor het slagen van de leerling. De slaag/zakregeling zal door het Ministerie later bekend gemaakt worden.
Gezien de huidige ontwikkelingen hebben wij besloten de nog niet gemaakte schriftelijke schoolexamens op te schorten tot 6 april. Het nieuwe rooster vindt u onderaan dit bericht.
Mondelingen en het practicum Natuurkunde worden tussen 25 maart en 4 april online afgenomen. De docent zal hierover met de leerlingen afspraken maken. Over het practicum Biologie zullen wij jullie/u later informeren.
Het inhalen van toetsen en de reguliere herkansingen zal na de meivakantie plaatsvinden. Nadere informatie volgt.
Wij gaan er vanuit dat de leerlingen doorgaan met de voorbereidingen op het schoolexamen. Voor vragen of hulp kan altijd contact worden opgenomen met de docent.
Heel veel sterkte en succes in deze bijzondere tijd.
Directie en examensecretaris

Klik op onderstaande link om het SE-rooster van de 3e SE-week in te zien (SE-rooster april):