Beste leerling, ouder, verzorger,

Het is een uiterst verwarrende tijd waarin we regelmatig beslissingen hebben moeten bijstellen. Zoals u/jullie begrepen heeft/hebben gaat het Centraal Eindexamen niet door. Dit betekent dat de schoolexamens nu extra belangrijk zijn. De resultaten van de schoolexamens zullen bepalend zijn voor het slagen van de leerling. De slaag/zakregeling zal door het Ministerie later bekend gemaakt worden.
Gezien de huidige ontwikkelingen hebben wij besloten de nog niet gemaakte schriftelijke schoolexamens op te schorten tot 6 april. Het aangepaste rooster zal zo spoedig mogelijk op de website vermeld worden.
Mondelingen en het practicum Natuurkunde worden tussen 25 maart en 4 april online afgenomen. De docent zal hierover met de leerlingen afspraken maken. Over het practicum Biologie zullen wij jullie/u later informeren.
Het inhalen van toetsen en de reguliere herkansingen zal na de meivakantie plaatsvinden. Nadere informatie volgt.
Wij gaan er vanuit dat de leerlingen doorgaan met de voorbereidingen op het schoolexamen. Voor vragen of hulp kan altijd contact worden opgenomen met de docent.
Heel veel sterkte en succes in deze bijzondere tijd.
Directie en examensecretaris