Update 17 maart 2020
Betreft een wijziging voor de eindexamenleerlingen. Zie hiervoor het volgende bericht : https://hoekschlyceum.nl/2020/03/17/informatie-se-week-examenleerlingen/

 

Betreft: sluiting van kinderopvang en scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard tot 6 april 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag heeft het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten tot 6 april 2020. Dit betekent concreet dat ook alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard tot die datum gesloten zullen zijn. Als onderwijs- en kinderopvangorganisaties verzorgen wij nog slechts opvang voor kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in ‘cruciale beroepsgroepen’.

In deze brief leggen wij uit hoe wij hier als onderwijs- en kinderopvangorganisaties gezamenlijk in de komende dagen vorm aan zullen geven.

Kinderen (behalve leerlingen uit het voortgezet onderwijs) met ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen

  • Kinderen in de basisschoolleeftijd van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale/vitale beroepsgroepen (zie link onderaan deze brief) kunnen de komende drie dagen door de eigen school en kinderopvangorganisatie opgevangen worden;
  • Behoort u tot deze doelgroep en is uw kind vier jaar of ouder, stuurt u dan zo spoedig mogelijk een e-mail naar de directeur van uw school wanneer u hier in de komende periode gebruik van wilt maken;
  • Maakt u deel uit van deze doelgroep en is uw kind nog niet in de basisschoolleeftijd, stuurt u dan zo snel als mogelijk een e-mail naar uw kinderopvangorganisatie wanneer u hier in de komende periode gebruik van wilt maken;
  • Wij inventariseren op welke wijze we na deze drie dagen de opvang van kinderen uit deze doelgroep verder zullen vormgeven.

Onderwijs

Als schoolbesturen in de Hoeksche Waard zijn we van mening dat een langere periode zonder onderwijs de ontwikkeling van onze leerlingen niet ten goede komt. Alle scholen in de Hoeksche Waard zorgen daarom voor opdrachten, waarmee kinderen en jongeren thuis aan de slag kunnen.

Collega’s ondersteunen tijdens de sluitingsperiode het leerproces van de leerlingen. Op deze wijze gaat het leren en lesgeven in aangepaste vorm door.

We adviseren aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen om in de periode dat de scholen gesloten zijn een dagstructuur aan te brengen voor de kinderen en jongeren waarin ook ruimte is voor schoolopdrachten.

Primair onderwijs

De school van uw kind(eren) zal u in de komende dagen informeren op welke wijze bovenstaande gebeurt: met gebruikmaking van een digitale omgeving, online materialen, een weektaak, huiswerk of andere varianten. Ook zal uw school aangeven op welke wijze de leerkracht in contact blijft met uw kind(eren) en hen ondersteunt in het leerproces.

Voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs zullen zo spoedig mogelijk informeren over de manier waarop het onderwijs op afstand zal worden verzorgd. In de komende week zal de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nadere informatie geven over de wijze waarop het schoolexamen en centraal examen voortgang kunnen vinden. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren. De scholen voor voortgezet onderwijs bieden geen dagopvang aan de leerlingen, zoals in het primair onderwijs.

Opvang van 0 – 4 jarigen

De kinderopvangorganisaties bieden zoals hierboven aangegeven in de periode tot 6 april alleen opvang aan 0-4 jarigen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepen. Dit is ook van toepassing voor ouders/verzorgers die op dit moment geen opvang afnemen, maar dit wel nodig gaan hebben.

Vragen

Voor algemene informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Er is ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van de school respectievelijk de kinderopvangorganisatie van uw kind(eren).

In de NCTV-lijst vindt u een opsomming van deze cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Met vriendelijke groet,
Stichting De Hoeksche School
L.J. van Heeren
voorzitter college van bestuur

Stichting De Hoeksche School, Biezenvijver 5, 3287 GK, Puttershoek, tel . 078-6295999, info@dehoekscheschool.nl

Kijk voor de veelgestelde vragen over het voortgezet onderwijs en het coronavirus op de webite van de rijksoverheid