Bovenin dit bericht zal steeds de laatst ontvangen informatie worden gepubliceerd

———————————————————————————–

Update 12 maart:

Betreft: nieuwe maatregelen coronavirus

Geachte ouders/verzorgers,
Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus te beperken. Een aantal maatregelen heeft specifiek betrekking op de kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet onderwijs. De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt: Er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen
  groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.
De scholen van Stichting De Hoeksche School blijven dus gewoon open. Wij zullen in de groepen opnieuw nadrukkelijk wijzen op de volgende hygiënemaatregelen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Gebruik papieren handdoekjes. (Zijn op school aanwezig).
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Verdere informatie:
Wilt u steeds op de hoogte blijven van het nieuws rondom corona, houd dan de website van het RIVM (www.rivm.nl) in de gaten. Het RIVM beschikt ook over een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030 – 274 91 11.
Tot slot:
Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest.

Met vriendelijke groet,
L.J. van Heeren
voorzitter college van bestuur
Stichting De Hoeksche School

 

Update 5 maart:

Beste ouders/verzorgers,
Recent heeft u van ons een informatiebrief ontvangen over de manier waarop wij op onze school omgaan met het coronavirus. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Hierbij brengen wij u op de hoogte van het aangescherpte advies van het RIVM:
Het RIVM adviseert mensen die naar een gebied zijn gereisd met veel besmettingen en lichte verkoudheidsklachten en/of koorts hebben, thuis te blijven en uit voorzorg contact met anderen te beperken. Het RIVM houdt een actueel overzicht bij van de gebieden die het betreft.
Onze stichting – Stichting De Hoeksche School -volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wanneer uw kind thuis houden?
Wij vragen u uw kind thuis te houden als uw kind:
– verkoudsheidsklachten en/of koorts heeft en tevens de afgelopen 2 weken in een land/regio is geweest met het wijdverspreide coronavirus;
– uw kind, huisgenoot of familie is van een patiënt met het coronavirus en hiermee in contact is geweest.
Verdere informatie
Op de website van de GGD en de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030 – 274 9111.
Met vriendelijke groet,
L.J. van Heeren,
Voorzitter college van bestuur
de Hoeksche School

Update 2 maart, 14.00 uur:

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u ziet heeft het Hoeksch Lyceum op de site een informatieblok ingesteld met betrekking tot het coronavirus. Het is voor ons vanzelfsprekend om zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven over alle ontwikkelingen. Wij hebben immers de zorg over 1300 leerlingen en personeelsleden. Tevens hechten wij grote waarde aan transparantie in de communicatie.

Op dit moment is er geen enkele reden tot zorg. Wij volgen nauwgezet de richtlijnen van de GGD Zuid-Holland Zuid en de RIVM. Mocht er aanleiding zijn voor verhoogde paraatheid dan wordt  u direct via mail en site geïnformeerd.

Vanochtend zijn een paar leerlingen uit voorzorg door de ouders thuisgehouden vanwege verblijf in een mogelijk risicovolle omgeving. Daarnaast is aan het begin van de ochtend om dezelfde reden ook een leerling van school opgehaald. Deze leerlingen zullen pas weer terugkeren nadat besmetting is uitgesloten.

Tot dusver de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Mevr. drs. R.M. Valkenborg, Rector

———————————————————————————————————–

2 maart 2020:
Ontvangen informatie van de gemeente Hoeksche Waard, opgesteld door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:

Het coronavirus: wat doet de GGD en wat kun je zelf doen?
Er is veel aandacht voor het nieuwe coronavirus. De GGD Zuid-Holland Zuid, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd, is al meerdere weken bezig met de voorbereidingen. Vragen? Bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351

Rol GGD en situatie in Nederland
In Nederland zijn inmiddels besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. De GGD in de betreffende regio’s brengen nauwkeurig in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zullen alle contacten monitoren om zo een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

In Nederland en dus ook in de regio Zuid-Holland Zuid, werken artsen, laboratoria en GGD’en samen om uitbraken van infectieziekten te bestrijden. In deze video van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/videos-downloads) krijg je antwoord op vier vragen over de rol van de GGD bij het nieuwe coronavirus.

Informatie voor scholen en kinderopvang over het coronavirus

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s. Het is niet nodig om maatregelen te nemen. Er is op dit moment ook geen reden om kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Volg de actuele informatie op de website van de RIVM.

Situatie in het buitenland
Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen. Kijk hier voor de actuele reisadviezen: Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Wat kan je zelf doen
De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Meer informatie
Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie verwijzen wij jullie naar de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.

——————————————————————————————————

2 maart 2020:
Ontvangen informatie van GHOR RCC (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio – Regionaal Coördinatie-centrum (2 maart 2020)

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s. Het is op dit moment niet nodig om maatregelen te nemen. Er is ook geen reden om kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben.

Meer informatie
Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD.

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM. Het RIVM geeft op hun site ook antwoord op veel gestelde vragen

Zit uw vraag hier niet tussen dan kunt u bellen met het landelijke nummer van het RIVM 0800-1351. Dit is bereikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

GGDGHOR Projectgroep COVID-19
www.zhzveilig.nl
www.ghorzhz.nl
www.dienstgezondheidjeugd.nl
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid | Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht | Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht
E GHOR@rcc.vrzhz.nl 

————————————————————————————-

Brief verzonden aan alle ouders maandag 2 maart 2020:

Nu het coronavirus (Covid-19) ook ons land heeft bereikt en de voorjaarsvakantie voorbij is, hebben ons enkele vragen bereikt over de maatregelen die wij op onze scholen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. Covid-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander.

De scholen van Stichting De Hoeksche School bevinden zich in het werkgebied van de GGD Zuid-Holland Zuid. Onze GGD werkt nauw samen met het RIVM (het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid). Hierdoor worden onze scholen en het bestuur direct geïnformeerd wanneer maatregelen moeten worden genomen om verspreiding van het virus te voorkomen.

De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en wijken niet af van de richtlijnen om verspreiding van reguliere griep- of verkoudheidsvirussen te beperken:

-Was je handen regelmatig met water en zeep.
-Gebruik papieren handdoekjes (zijn op school aanwezig)
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
-Gebruik papieren zakdoekjes.

Wij hebben onze medewerkers verzocht hier in de klas extra aandacht aan te besteden en toe te zien op naleving van deze gedragsrichtlijnen.

Verdere informatie:
-Op de website van de GGD www.dienstgezondheidjeugd.nl en de website van het RIVM www.rivm.nl staat de meest actuele informatie over het coronavirus. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030 – 274 91 11.

Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest. Mensen met deze klachten die in de afgelopen 2 weken in een gebied zijn geweest waar Covid-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea en enkele regio’s in Italië), kunnen worden getest op Covid-19. Neem daartoe contact op met de huisarts. Het RIVM past bij ontdekking van het virus het volgende protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.