In het kader van de lessen maatschappijleer in 4-vwo en 4-havo werd, als afsluiting van het thema rechtsstaat een gastles gegeven door Marco Bos, strafrechtadvocaat en oud-leerling van onze school en Mark Boekhoud, officier van justitie in Rotterdam.
Zij stonden onder meer uitgebreid stil bij de strafrechtelijke weg ‘van aangifte tot rechter’ en de rol van
beide daarin.