Onze bovenbouwleerlingen tekenen, handvaardigheid en beeldende vorming zijn op excursie geweest naar Tilburg. Begonnen in het Textielmuseum waar ze zich eerst verdiepten in de techniek. Vervolgens werd de tentoonstelling bezocht met eigentijds textielwerk.
Na het Textielmuseum bezochten de leerlingen museum De Pont, een museum voor hedendaagse kunst. Het werk riep soms wat vragen op bij de leerlingen, ander werk was juist weer spannend. De excursie is geëindigd in de LocHal, een grote fabriekshal die is omgebouwd tot bibliotheek; de architectuur en indeling is heel mooi verweven met de oude functie van het gebouw. Volgend jaar bezoeken we deze musea weer opnieuw met leerlingen.