Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld

In oktober en november 2019 houdt de GGD Zuid-Holland Zuid een groot onderzoek, de Gezondheidsmonitor Jeugd. Alle leerlingen van klas 2 en 4 van de deelnemende Voortgezet Onderwijs scholen in deze regio vullen een digitale vragenlijst in. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen scholen, gemeenten en de overheid beleid ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een anonieme vragenlijst in via internet. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek.

Deelname
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is niet verplicht. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd, kijk dan op https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/