Jennifer, Irini en Danique ontwerpen winnende poster

Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en prettig schoolklimaat in stand te houden.

Om die reden hangt er in elke ruimte binnen de school een door de leerlingen vervaardigde poster met de waarden die wij belangrijk vinden op onze school:

Samen: we willen en kunnen niet zonder jou
Respect: kijk eens door de bril van een ander
Betrokkenheid: we gaan voor jou en jij voor ons
Vertrouwen: in de mogelijkheden van elkaar

Met grote regelmaat organiseren wij schoolbreed projecten in dit kader; zo hebben wij 8 april uitgekozen als jaarlijkse waardendag. Op of rond die dag wordt op een ludieke manier extra stilgestaan bij deze kernwaarden.

De Doeslief campagne hebben wij als uitgangspunt genomen als onderwerp voor de waardendag van 8 april 2019. Onze thema`s: samen, respect, betrokkenheid, vertrouwen werden op deze dag weer benadrukt. Alle eerste en tweede klassen hebben hier aandacht aan besteed tijdens de mentorlessen en hebben bij de lessen beeldende vorming een poster ontworpen in aansluiting op de DOESLIEF campagne van SIRE. Volgens een deskundige jury behoort  de winnende poster tot een van de meest aanprekende. Deze zal dan ook worden afgedrukt en opgehangen op verschillenden plaatsen in de school.
De winnende poster is ontworpen door Jennifer Wijnen, Irini van der Hoek en Danique Dijkstra, allen uit klas G1a