Maandag 8 april is onze jaarlijkse Waardendag. In alle eerste en tweede klassen hebben we als school hier aandacht aan besteed. De reclamecampagne van SIRE “doeslief” is hiervoor als uitgangspunt gebruikt.

Tijdens de mentorlessen is dit aan bod gekomen en bij beeldende vorming zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het maken van posters.

 
 

Docenten van de sectie beeldende vorming kiezen de mooiste posters uit, deze worden opgehangen in school en gepubliceerd op onze website. Fijn dat er met zoveel enthousiasme door de leerlingen is gewerkt aan deze posters!

Onze waarden

Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en prettig schoolklimaat in stand te houden.

Om die reden hangt er in elke ruimte binnen de school een door de leerlingen vervaardigde poster met de waarden die wij belangrijk vinden op onze school:

 

  • Samen: we willen en kunnen niet zonder jou
  • Respect: kijk eens door de bril van een ander
  • Betrokkenheid: we gaan voor jou en jij voor ons
  • Vertrouwen: in de mogelijkheden van elkaar

Met grote regelmaat organiseren wij schoolbreed projecten in dit kader; zo hebben wij 8 april uitgekozen als jaarlijkse

waardendag. Op of rond die dag wordt op een ludieke manier extra stilgestaan bij deze kernwaarden.