De Week van het Lezen: Voel de magie van lezen

Ook dit jaar organiseren we op school weer de Week van het Lezen (8-12 april).

In deze week begint het eerste lesuur van de dag steeds met circa 10 minuten voorlezen.

De onderbouwklassen hebben een boek bij zich; de bovenbouwklassen worden verrast door een boek, een verhaal of gedicht naar keuze van hun docent van het eerste uur.
In de onderbouw kiest de docent Nederlands een boek waaruit voorgelezen wordt. De klassenvertegenwoordiger geeft het boek iedere ochtend aan de docent met wie de klas start en die leest hieruit vervolgens voor aan de klas. In de bovenbouw zorgt de docent zelf voor een boek, een verhaal of gedicht.

We vinden het fijn als leerlingen altijd een boek bij zich hebben. Als er na een toets tijd over is, als er een tussenuur is of na het maken van huiswerk kunnen ze deze tijd vaak even gebruiken om uit dit boek te lezen.  Het motto hierbij is: Even niets te doen? Pak een boek!

Doe je mee met de gedichtenwedstrijd?

Evenals vorig jaar is er weer een wedstrijd voor alle leerlingen. Dit keer geen verhalen- maar een gedichtenwedstrijd.

Er zijn leuke prijzen mee te verdienen. Het gedicht kan vóór 15 april 2019 naar Taalteam@hoekschlyceum.nl worden gemaild. Het thema van de wedstrijd is: bloesem.