Ioniserende Stralen Practicum

 

Dit jaar is er op onze school voor het eerst voor de eindexamenklassen havo en vwo een Ioniserende Stralen Practicum georganiseerd. Het practicum wordt verzorgd door de Universiteit Utrecht en vond plaats op vrijdag 29 maart.

In de natuurkundelessen hebben de leerlingen al het een en ander geleerd over de eigenschappen en wetmatigheden van radioactiviteit en röntgenstraling. Met het uitvoeren van enkele experimenten van het Ioniserende Stralen Practicum wordt die kennis verder vergroot. De gebruikte stralingsbronnen zijn zeer zwak en goed afgeschermd. Daardoor is de extra dosis van 0,2 μSv/uur die bij het practicum wordt opgelopen kleiner dan de variaties in de natuurlijke achtergrondstraling die we elke dag om ons heen oplopen.

Het practicum bestaat uit ruim 20 experimenten. Uit deze 20 experimenten kiezen de leerlingen drie experimenten, elk uit een ander onderdeel.

De onderdelen waaruit de leerlingen kunnen kiezen zijn:

  1. Halveringstijd
  2. Absorptie
  3. Röntgenstraling

Tijdens het practicum ligt er bij elk experiment een werkblad met vragen en opdrachten over het verzamelen en verwerken van de meetgegevens. De leerlingen voeren het practicum uit in groepjes van twee. Als afsluiting moeten de leerlingen een meetrapport schrijven.

De stof die behandeld wordt tijdens het practicum komt ook uitgebreid terug in het eindexamen. De ervaring leert dat de combinatie van theoretische lessen en het practicum de leerlingen extra inzicht en begrip geven van de materie.