Graag brengen wij de huiswerkklas op het Hoeksch Lyceum onder uw aandacht. Deze huiswerkklas wordt verzorgd door Studievaart.

Studievaart biedt extra ondersteuning bij huiswerk, leren leren en planningsvaardigheden in groepjes van maximaal 7 leerlingen.

In de flyer vindt u meer informatie en de contactgegevens van Studievaart.

Onze school verwijst geen leerlingen door naar Studievaart. Het initiatief ligt bij de ouders. Wel faciliteert het Hoeksch Lyceum in belang van de leerling door middel van het beschikbaar stellen van ruimte en middelen zoals computers.

Flyer Huiswerkklas Studievaart