Op 30 november en 19 december hebben 60 Havo -2 leerlingen van onze school deelgenomen aan het project “Day for Change Klasse!Actie”, georganiseerd door het International Business College (IBC) van deze school.

Met de Klasse!Actie van “Day for Change” leren jongeren ondernemen door eigen bedrijven op te zetten met een microkrediet van € 20,-. De winst gebruikt “Day for Change” om arme mensen in ontwikkelingslanden aan een microkrediet te helpen. In veel gevallen is zo’n microkrediet voor hen het begin van een nieuw leven.

Voorafgaand aan de twee projectdagen hebben de leerlingen tijdens de reguliere lessen al informatie over het project gekregen. De onderwerpen “‘Microkrediet” en “Wereldburgerschap” werden behandeld bij de vakken aardrijkskunde en economie. Voor de berekeningen was het vak wiskunde ingeschakeld. Tijdens de twee projectdagen hebben de leerlingen in totaal 14 bedrijfjes opgezet. Op vrijdag 30 november is een aangepast ondernemingsplan geschreven en gepresenteerd aan IBC- leerlingen. Na ontvangst van het startkapitaal werden de voorbereidingen getroffen voor de volgende dag. Woensdagochtend 19 december werden de voorbereidingen getroffen voor de kerstmarkt . Na het maken van de noodzakelijke afspraken en een draaiboek, barstte de bedrijvigheid los en zijn de leerlingen druk in de weer geweest om hun producten klaar te maken voor de verkoop. De activiteiten liepen uiteen van het maken van kerststukjes, waxinlichtjes, inkopen van wafels, oliebollen, smoothies tot kerstmutsen, stressballen en leuke cadeautjes met een speciale kerstwens. In de aula was door de leerlingen een gezellige kerstmarkt opgezet waar iedereen de producten kon bekijken en kopen.

Uiteindelijk was de totale opbrengst € 1136,60. Na aftrek van de voorfinanciering blijft er een winstbedrag van € 736,60 over voor de Stichting “Day for Change”. Een fantastisch resultaat voor twee dagen ondernemen door enthousiaste leerlingen van het Hoeksch Lyceum. Het geld komt ten goede aan microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden.