In 2014 vielen er 92 verkeersdoden in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Onderzoek wijst uit dat jongeren een kwetsbare groep zijn in het verkeer (SWOV, 2015). 

Met het project Kruispunt wil het Hoeksch Lyceum haar leerlingen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer. 

De brugklasleerlingen hebben vol enthousiasme in groepen gedebatteerd over diverse stellingen en zodoende veel geleerd met betrekking tot een veiligere deelname aan het verkeer.

Uit het Kompas online (nov. 2018):