Bent u een actieve en betrokken ouder? Misschien is de MR iets voor u?

Onze school is op zoek naar twee nieuwe leden voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Hiervoor zoeken wij actieve, betrokken ouders.

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum en Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar ’s avonds (van 19.00 tot 22.00 uur) op de locatie Hoefsmid 1 te Oud-Beijerland.

Heeft u belangstelling? Meer informatie kunt u krijgen bij de oudergeleding (oudersmr@ovohw.nl)
Of bij een van de zittende ouders: Miranda Baars (mbaars1@gmail.com)

Wilt u zich kandidaat stellen? Dan kunt u zich tot 6 oktober 2018 aanmelden bij de heer Hans van Es, voorzitter van de MR (H.vanEs@hoekschlyceum.nl)