Succes met de eindexamens!

Maandag is het dan zover. De centraal examens van 2018 gaan van start.

Mavo zal beginnen met het examen Nederlands. Havo en vwo zullen van start gaan met een bètavak, zij zullen zich respectievelijk met natuurkunde en wiskunde bezig houden.

Al het personeel van het Hoeksch Lyceum wenst de examenkandidaten succes met de aankomende examens!