Eervolle vermelding bij Sci-Tech Challenge voor vwo-leerlingen

De Sci-Tech Challenge is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor leerlingen van 15 tot 18 jaar. De wedstrijd maakt deel uit van een breder initiatief van JA Europe en ExxonMobil om jonge Europeanen te motiveren om te kiezen voor een technische/wetenschappelijke opleiding. In Nederland werkt ExxonMobil bij de organisatie van Sci-Tech Challenge samen met Stichting Jong Ondernemen.

Elk jaar nemen in Nederland tientallen leerlingen deel aan de Sci-Tech Challenge, die bestaat uit klasbezoeken van ExxonMobil-medewerkers, een quiz, en een nationale wedstrijddag. De Sci-Tech Challenge kent de volgende opzet. In korte tijd bedenken leerlingen in teamverband realistische en betaalbare ideeën voor uitdagingen op het gebied van energie. Deze ideeën werken ze naar eigen kennis en inzicht verder uit, daarbij ondersteund door deskundige vrijwilligers van ExxonMobil. Een professionele jury beoordeelt de verschillende voorstellen vervolgens op basis van energiebehoefte, emissiereductie, kostenanalyse, creativiteit, kwaliteit en teamspirit.

Afgelopen donderdag 29 maart hebben 6 leerlingen uit het vierde leerjaar vwo het Hoeksch Lyceum vertegenwoordigd tijdens de Nederlandse Challenge. In totaal waren er 7 deelnemende scholen, voornamelijk uit de omgeving Rijnmond. De challenge vond plaats bij het Educatief Informatie Centrum Rotterdam (EIC-Rotterdam). De opdracht dit jaar was om Rotterdam klaar te maken voor het EK 2020. Hoe gaan alle mensen uit Europa zich verplaatsen naar de stad en vooral ook hoe verplaatsen ze zich in de stad, van bijvoorbeeld hotel naar het stadion en omgekeerd. Dit alles moet zo kosten efficiënt en milieubewust gebeuren. Het was een zeer spannende en leerzame dag voor de leerlingen. Helaas vielen we dit jaar niet in de prijzen, maar hebben we wel een eervolle vermelding gekregen.

Al met al een zeer leuke en leerzame dag, waarbij de leerlingen hebben geleerd om samen te werken, een probleem te analyseren, en meer inzicht hebben gekregen in het toepassen van de zogenaamde “Twentieth Century Skills” denk daarbij aan de STEM-skills (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Volgend jaar doen we zeker weer mee met een delegatie gemotiveerde leerlingen.

Voor dit jaar wil ik Roel, Job, Romée, Jan, Boele en Cas heel erg bedanken voor hun tomeloze inzet en energie! Jullie waren een zeer bevlogen en enthousiast team!!
Voor meer informatie over de Sci-Tech Challenge kunt u contact opnemen met dhr. Jan Chris van Osnabrugge (j.vanosnabrugge@hoekschlyceum.nl)