Aanpak drugsgebruik jongeren - herhalingscontrole

In oktober informeerden wij de ouders over het project ‘Aanpak drugsgebruik jongeren’. Het gezamenlijke project van de vier scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, gemeenten en politie beoogt herhaalde controles op het gebruik en het in bezit hebben van drugs door leerlingen.
Vandaag heeft een herhalingscontrole plaatsgevonden. Bijgaande brief brengen wij graag onder uw aandacht.

Brief leerlingen drugsactie 2018
Brief ouders-verzorgers drugsactie 2018

folder 1 drugscontrole 2018
folder 2 drugscontrole 2018