Inhaalmoment SE’s voor examenleerlingen

Leerlingen die geoorloofd een SE gemist hebben, ontvangen per Magister een mail waarin staat welk SE ze gaan inhalen op het centrale inhaalmoment.

Alle SE’s beginnen om 8.25 uur, lokalen staan op het mededelingenbord.

Als je meerdere SE’s hebt gemist, moet je individuele afspraken maken met de vakdocent. 

Let op! Het gaat om inhalen, niet om herkansen.