Leerlingen Hoeksch Lyceum in film Hoeksche Waard

Samen met de provincie is de regio Hoeksche Waard met een programma gestart om de ontwikkeling in de regio te stimuleren: Het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Het doel is om de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Op dit moment wordt er een film gemaakt over de demografische ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Op de arbeidsmarkt is vergrijzing en afname van de potentiële beroepsbevolking te zien. Het is gewenst dat er zowel vo-, mbo- als hbo-scholen in de regio zijn. De aansluiting van onderwijs met bedrijfsleven krijgt aandacht om de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten en hen blijvend te binden aan de regio. Onze leerlingen Jayden, Frederique en Kasper zijn voor deze film geïnterviewd. Zij vertelden hoe zij het vonden om in de Hoeksche Waard op te groeien en te leven en of zij wel of niet een toekomst voor zichzelf zagen op ons eiland. Begin oktober zal de film gepresenteerd worden.