Uitnodiging Café GEZIeN

Ieder kind is anders!

Soms is een kind anders en zijn er kenmerken zichtbaar van bv. ASS (autisme), AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, McDD, NLD, enz. Soms is een kind anders omdat het niet reageert op de opvoed-methode die bij andere kinderen succesvol blijkt. (Groot)Ouders en verzorgers ervaren onzekerheden, zorgen en hebben veel vragen, waarvan ze niet weten bij wie ze daarmee terecht kunnen. Vanuit de gemeente is nu het initiatief gekomen om Café GEZIeN op te zetten, om voor (groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, een plek te creëren waar ze andere ouders, professionals en gemeentefunctionarissen kunnen ontmoeten om kennis, tips en ervaringen te delen rondom de problemen die zij ervaren.

Elke bijeenkomst heeft een thema. Zo heeft het eerste Café GEZIeN het thema: ‘Ieder kind is anders!’ Vanuit de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid komt een gedragswetenschapper spreken, een moeder spreekt als ervaringsdeskundige en een jeugdprofessional informeert over de mogelijkheden in de Hoeksche Waard.Tijdens zo’n bijeenkomst wordt dus heel veel kennis en ervaring uitgewisseld, waar ouders met zorgen weer mee verder kunnen. Café GEZIeN moet door en voor ouders worden. Zo zullen zij elkaar gaan ondersteunen, want alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen.

Het eerste Café GEZIeN is op woensdag 13 september 2017 van 19:30 tot 21:00 uur in De Drie Lelies te Puttershoek. De organisatie heet u van harte welkom