Huiswerkbegeleiding op school door Studievaart

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat het Hoeksch Lyceum samenwerken met Studievaart. Studievaart heeft een goede naam op het gebied van huiswerkbegeleiding.

Studievaart zal een huiswerkklas aanbieden op onze school. Daarnaast verzorgt Studievaart cursussen Leren Leren voor leerlingen.

In onderstaande folders leest u hier meer over.

Huiswerkklas Studievaart

Leren Leren Studievaart

Soms is het (tijdelijk) nodig om even extra uitleg en intensieve begeleiding te krijgen voor een bepaald vak. Voor deze leerlingen bestaat dan de mogelijkheid om bijles te volgen. Deze bijlessen, gecoördineerd door een medewerker van school, worden gegeven door bovenbouw leerlingen en oud-leerlingen.
De kosten hiervoor bedragen € 5,00 euro  per les.
De bijlessen worden gegeven op school en voor zover mogelijk zo ingeroosterd dat dit aansluit op het rooster van de leerling.
Meer informatie over bijlessen vindt u hier.