Boeken inleveren en rapportuitreiking

Maandag 3 juli moeten alle schoolboeken weer ingeleverd worden. Van Dijk is hiervoor op school aanwezig.
Aansluitend is de rapportuitreiking door de mentoren.

 

Boeken inleveren en rapport ophalen zal volgens onderstaand schema plaatsvinden:

Boeken inleveren en rapportuitreiking