Project Fabel in 3-vwo

Leerlingen uit 3 vwo volgen deze week het project ‘Fabel’. Dit is een vakoverstijgend project van de secties Nederlands, Latijn en beeldende vorming. Naast het schrijven van een fabel maken ze hier ook beelden bij: