Leerlingen volgen sportmodule op Hogeschool

Alle havo-4-leerlingen van het Hoeksch Lyceum met het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) volgen acht weken lang de module Sportmarketing van de opleiding Sportmanagement op de Hogeschool Rotterdam. Door deze intensieve samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam en het Hoeksch Lyceum ervaren de leerlingen alvast het niveau en de manier van werken op het hbo. Zo wil het Hoeksch Lyceum de overstap naar het hbo zo soepel mogelijk maken.

De docenten van de Hogeschool hebben eind februari een zogenaamde kick-off gegeven van deze speciale hbo-kennismakingsmodule. Binnen de module zijn de leerlingen verdeeld in groepen en deze zijn weer gekoppeld aan verenigingen of evenementen in de Hoeksche Waard. De leerlingen kregen dan ook eerst uitleg over het verenigingsleven en wat de beweegreden is van bedrijven om bepaalde teams te sponsoren.

In de acht weken krijgen de leerlingen op drie momenten les van de docenten op de Hogeschool en daarnaast werken zij tijdens de theorielessen van BSM op school aan het project. Op 19 april 2017 wordt de module afgesloten met een eindpresentatie voor de docenten van de Hogeschool Rotterdam.