Uitreiking certificaat pre-vwo

In het  schooljaar 2015-2016 is  het Hoeksch Lyceum gestart met het Pre-vwo. Alle basisscholen in de Hoeksche Waard worden jaarlijks benaderd om leerlingen hiervoor te selecteren.

Het Pre-vwo is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 met een vwo-advies die nieuwsgierig zijn aangelegd en gemotiveerd zijn om de extra uitdaging aan te gaan. Zij krijgen de kans om kennis te maken met verschillende voor hen nieuwe vakken afgestemd op hun niveau.

Voor dit schooljaar zijn de volgende vakken aangeboden:

  • Cambridge Engels
  • Mythologie
  • Science (onderzoek en ontwerpen, O&O)
  • Filosofie

Het programma werd donderdag 23 februari afgerond met de uitreiking van het certificaat: